Menu

Fur Havn udvides med yderligere 50 pladser

Fur Havn udvides med yderligere 50 pladser

Skive Byrådet har, i henhold til Planlovens § 27, den 3. december 2014 vedtaget lokalplan nr. 265 – Fur Havn endeligt.   

På den baggrund vil byggepladsen blive etableret i uge 51 - 2014.  

Materialer i form af spunsvægge, sten og træ-materialer vil løbende blive leveret med lastbiler og lagt på byggepladsarealet.  

Der bliver etableret to byggepladsområder i forbindelse med udvidelsen:  

Byggeplads 1 - Vest for sejlerstue, Stenøre nr. 3   

Byggeplads 2 - Nord for sejlerstue, Stenøre nr. 3-5 

Opstart af selve udvidelsen forventes igangsat primo januar 2015, hvor spunsning og kørevej af sand etableres ud langs ny ydermole.   

Uge 4 - 2015 er planlagt opstart for etablering af ny indsejling på eksisterende vestmole.  

Dette betyder, at både liggende i området på vestmole og sydmole, skal finde anden placering i havnen efter aftale, da adgang hertil vil blive afskåret.  

Udførelsen af udvidelsen forventes at strække sig fra primo januar og med en varighed på 5-6 mdr. afhængig af vejrliget. 

Der vil kunne opleves støj, støv og viberationer i forbindelse med arbejdets udførelse.  

 

Bygherre

Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive 

 

Rådgiver

COWI, Visionsvej 53, 9000 Aalborg 

 

Entreprenør

CG Jensen A/S, Lilleringvej 40, 8462 Harlev J

 

Bygningskonstruktør

Jens Gjørup

Teknisk Forvaltning - Park og Vej - Trafik og Havne

tlf: 9915 6879

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Indretning af  byggeplads ved udvidelse af Fur Havn

 

Visualisering af udvidelse af Fur Havn ved rampe

 

Visualisering af udvidelse af Fur Havn ved strandeng

 


 

udvidelse-af-fur-havn-indrettelse-af-arbejdsplads.pdf

 

udvidelse-af-fur-havn-oversigtsplan.pdf

Til toppen