Menu
Artikel

Artikel (4144)

Høstfest på Ældrecenteret

Mandag aften d. 26. september havde vi i venneforeningen, vores årlige høstfest i ældrecenterets spisestue.

Det blev som sædvanligt en god fest, med alle siddepladser besat.

Formanden Dorthe, bød os velkommen kl. 17.30, og så gik det ellers derud ad, med fantasstisk dejlig mad, som bestod af en forret, som var en annanas skive, med noget godt ovenpå, hovedretten var steg med tilbehør, og efterretten var karamelbudding

Vi havde Svend Bisgård til at spille for os, og han gjorde det utroligt godt.

Martin Brink havde en sang med, som gik på melodien: "Nu falmer skoven", som vi sang. Vi sluttede med kaffe.

Det var en utrolig god aften.

Læs mere...

Høstfest og auktion på Ældrecenteret

Søndag d.25. september havd vi vores årlige høstfest i fur kirke. med efterfølgende auktion på ældrecenteret. over de medbragte gaver. og det ser ud til. at det bliver et stort beløb. der kommer ind til godgørende formål.

Vi startede med høstgudstjeneste i kirken kl. 14.00. hvor Sofie holdt en god prædiken. og vi sang 3 af de kendteste høstsalmer. og sluttede med: "Septembershimmel er så blå, Forinden havde nogle af skolens elever sunget 3 sange, hvoraf:"Sensommervise" var den sidste, og de sang de samme 3 sange, da vi var kommet op på ældrecenteret.

Her blev der fuldt hus, og menighedsrådet havde dækket op, med kaffe og lagkage.

Herefter startede auktionen over de medbragte varer, og Kjeld Johannesen der var aktionarius, formåede at sælge tingene til en meget høj pris, så det formodes at give en god sum penge, til de organisationer der får dem.

Det var en god eftermiddag.

Læs mere...

Højskoledag 2022

Vi har i dag for 13. gang haft vores årlige højskoledag i Fur forsamlingshus, og denne gang, var det et stort tilløbsstykke, med fuldt hus - 115 deltagere, arangeret i samarbejde med Fur Menighedsråd, Fur forsamlingshus og Fur Ø forening, hvor Birgit Ladefoged og Knud Peder Jensen var de bærende kræfter

Dagen startede kl.09.00 med kaffe og rundstykker som Fur brugs gav
Derefter startede vi, med at synge 3 sange, som Kirsten Blegager spillede til på Guitar..

Herefter havde forfatteren Michael Nørager et meget spændende foredrag om "Frygt og sikkerhed", som varede til middag, hvor vi fik en dejlig frokost med pragtfuldt smørrebrød.

Efter pausen, tog vi igen fat kl 13.00, hvor udenrigskorespondent Leif Davidsen holdt et meget spændende foredrag om forholdene i Rusland, som han kaldte: "Fra Lenin til Putin". Det var meget spændende at høre på, da han har brugt meget af sit liv i Rusland.

Kl.15.oo fik vi eftermiddagskaffe, og dagen sluttede lidt før kl 17.00, Af 2 spilemænd: Lars og Anders spillede dejlig musik for os, på kontrabas og violin. Den ene gav nogle numre på: Nøgleharpe, som er et vanskeligt instrument at betjene.

Vi har haft en fatasstisk skøn dag i Fur forsamlingshus, lørdag d.24. september 2022.

Læs mere...

Slut med Akvarelkurser på Fur

Siden 1992 har Jette Herne fra Galleri Jettestuen afholdt akvarel- og akrylkurser på Fur. Først hos sig selv i Debel 1 og senere hos Alek Krylow på Æ Skovvej. Jette har selv undervist i silkemaling, akvarel og akrylmaleri og Alek i akvarelmaleri. Det har  været mange år – 30 år, at sørge for kost og logi og undervisning for de mange kursister, som kom fra ind- og udland, for at lære at udtrykke sig i farver. I starten blev der tilbudt 4 kurser om året – et i påsken og tre i løbet af sommeren. juni, juli og august. I år var der kun tilbudt to sommerakvarelkurser og de er så de sidste der holdes her i Jettestuen.

Folk er kommet fra hele landet, mest på grund af Aleks undervisning rundt om i Danmark. Der var ikke brug for annoncering – folk, som havde oplevet Aleks undervisning over hele landet ønskede mere. I starten var der plads til 8 deltagere – på grund af indkvarteringsmulighederne, men efter Corona, faldt antallet til 5, igen på grund af indkvarteringsmuligheder på enkeltværelser. Og 5 var et dejligt afslappet antal, når man skulle undervise rundt på øen!

Folk var på ’Kost og Logi’ og der var kursister, der sagde, at de kom lige så meget for Jettes gode mad! Mange kom gennem flere år.
Men nu, da indkvarteringsmulighederne er svundet ind, er det sværere at holde hele flokken samlet, og selv om der er mange B&B på Fur, er priserne højere, end de var i Jettestuen, og ’vi også blevet ældre’ siger Alek.

Så er det besluttet at den dejlig rejse må afsluttes. Der bliver ikke flere akvarelkurser hos Alek og Jette på Fur. Dog – kommer der grupper af interesserede akvarellister, må de selv finde indkvartering og forplejning og ’jeg vil så undervise dem’ siger Alek.

Alek forsætter lidt endnu med sine kurser uden for øen, mest i Jylland og på højskole.  

Begge vil gerne sige tak til alle de mennesker, som har været på kurserne gennem årene hos begge to på Fur, og håber at man vil huske de dejlige oplevelser man har haft sammen.

Læs mere...

Jorden og livet – 3.800 millioner års spejling - Livestream foredrag tirsdag den 27. septermber 2022 på Fur Museum

Geolog Minik Rosing fortæller:

Den jord vi lever på i dag, er markant anderledes end den der blev dannet for 4.500 millioner år siden. Gennem tiden har Jorden og livet både spejlet og påvirket hinanden. Nu er vi mennesker i gang med at ændre Jorden i en ny og hidtil uset retning.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på ofn.aau.dk.  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 27. september, at du kan få mere viden om jorden og livet.
Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.40, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget begynder kl. 19.00 og varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser

Færgen til Fur er gratis.

Der kommer flere foredrag i løbet af efteråret:
4. oktober: Kvantefysikken – atomernes vilde verden.
25. oktober: Søvn og immunforsvaret.
1. november: Vores urolige klode.
15. november: Fagre nye genetiske verden.
22. november: Datalogien i din lomme.

Søger du mere information, så kontakt:
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...

Koncert på Fur - Underholdning med Anders og Bent Bro i Fur Forsamlingshus Onsdag den 26. oktober kl. 19

Anders og Bent Bro har spillet sammen de sidste 20 år. Når far og søn ikke spiller sammen, spiller Bent med TØRFISK, og Anders med THE GRANDFÆTTERS og drøner rundt i det ganske land med Fotovognen på TV Midtvest.

Koncerter er gratis
Kaffe med kage, øl/vand og vin kan købes – husk kontanter

Arrangører: Fur Læseforening
koncerten er venligst sponsoreret af ”Fur Brand”

Læs mere...

Fur EVER - Effektivitet, Vedvarende Energi og Ressourcer - Offentliggørelse af CETA-rapport

Fur EVER - Effektivitet, Vedvarende Energi og Ressourcer:

Den færdige CETA-rapport ligger nu tilgængelig for alle interesserede.

Første del er energikortlægningen af Furs forbrug i 2020. Den skal fungere som baseline og overblik over Furs nuværende energiforbrug. Med udgangspunkt i denne er rammerne for kommende projekter givet.
Anden del er en energihandlingsplan, som er under løbende konkretisering, hvor tiltag for Furs grønne omstilling indgår.

Hele rapporten er tænkt som løftestang til at opstarte nye energiprojekter. Data fra energikortlægningen skal bruges til at vurdere økonomi, sociale forhold og miljø-energi-relaterede konsekvenser.

Rapporten er på engelsk og kan læses her: https://energifur.dk/index.php/projekter/ceta/

Der vil blive udarbejdet et dansk sammendrag.

Tak til alle der har bidraget med data og andet input.


Venlig hilsen / Kind regards

Erik Wind Andersen

Tlf. 25345925
Hvirpgade 16
7884 Fur
Denmark

Læs mere...

Referat fra møde i Ø udvalget 1. september 2022 kl 17 på Fur Færgekro

Til stede: Dorte Christensen, Anne-Marie Mortensen, Goska Rasmussen, Tove Heidemann, Erik Wind, John Bertelsen, Kurt Kæseler, Jørgen Ruby.
Fraværende: Betina Bugge.

1 Referat fra sidste møde.
Der henvises til vedlagte referat.
Ad 1:  Referatet blev godkendt.

2 Bette Jens hyw`
Lovgivningen er blevet ændret, så det er muligt nu at søge om at tilladelse til at opsætte et gelænder på en gravhøj.
Sekretariatet foreslår at Ø udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at fremme en ansøgning om tilladelse til opsætning af et gelænder og herunder om udvalget ønsker at få indflydelse på udformningen af et sådant.
Det bemærkes at Ø udvalget i foråret 2019 i var i dialog med bl.a gelænderbanden om gelænder på højen.
Ad 3:  Ø-udvalget anbefaler, at kommunen snarest søger om tilladelse til og får opsat et gelænder på Bette Jens hyw. Gelænderet bør være opsat senest næste forår.
Udvalget drøftede forskellige muligheder for gelænder og ser gerne, at der bliver opsat et gelænder på midten af trappen, så den opadgående og den nedadgående trafik kan adskilles. Der var drøftelser om hvorvidt gelænderet bør være med en rundstok eller i form af et fast tov. Gelænderbanden bør spørges om hvordan gelænderet bør være, så formanden tager kontakt til gelænderbanden.

3 Udvidelse af containerplads.
Ad 3. Sagen var optaget på dagsordenen for sidste møde. Der rettes henvendelse til teknisk forvaltning om at høre om status for at få forbedret forholdene.  

4 AABs boliger på Fur.
Ad 3: John oplyste indledningsvis at det ikke er korrekt, at Fur Udviklingsråd har bakket op om forslag til helhedsplan, udviklingsrådet har alene givet opbakning til at der bevares boliger på Fur.
Det blev forinden mødet oplyst, at AABs ansøgning om salg og nedrivning bygger på tomgangsdata fra 2005 og frem. John finder at der er manipuleret med disse tal og kan ikke anerkende det grundlag som økonomiudvalget har godkendt helhedsplanen på.
Fur Udviklingsråd har henvendt sig til økonomiudvalget og efterlyste svar på denne henvendelse. Der er ønske om at få genbehandlet helhedsplanen.
Det er opfattelsen, at der er efterspørgsel efter boligerne på Bjerregaards Bakke og det henstilles at disse lejligheder snarest bliver udlejet. Hvis der er behov for at de bliver renoveret anbefales det, at det snarest sker. Lone tager kontakt til AAB herom.

5 Færgepriser.
Ad 5. Toges til efterretning. Sekretæren har beklageligvis ikke fået orienteret om et budgetforslag fra udvalget for teknik og miljø om at indskrænke gratisperioderne med 1 uge i  hhv forår og efterår, og at justere priserne. Dette forslag er sendt til udtalelse blandt udvalgets medlemmer med en frist inden økonomiudvalgets møde den 14. september.

6 Brændstof til færgen.
Der vil til orientering for udvalgets medlemmer særskilt blive fremsendt nærmere oplysninger.
Ad 6: Toges til efterretning. Anne-Marie orienterede om et forslag om andre indkøb af brændstof, forslaget sendes til Lone, som sender det videre til teknisk direktør.

7 Eventuelt.
Ad 7: Tove fortalte om planer for forsamlingshuset. Det skønnes ikke at det kan betale sig at reparere det gamle hus, så der er enighed om at bygge et nyt. Der er udarbejdet tegninger for et nyt placeret ved skolen.

Dorte fortalte om generalforsamling i Danske Småøer og om et familietræf i forbindelse hermed. Begge arrangementer gik godt. Dorte er indvalgt i bestyrelsen for Ø sammenslutningen.
Dorte omdelte en invitation  


Med venlig hilsen

Lone Knudsen
Sekretariatschef


Byrådssekretariat
Postboks 509
Torvegade 10
7800  Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

Henvendelse til:
Lone Knudsen
Direkte tlf.: 9915 5515
Mobil: 2969 6248
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sagsnr.: EMN-2022-01602
Dok. nr.: 3445598Læs mere...

Udstilling Karolines Hus - 24.09. - 23.10

Så blænder vi op for sæsonens sidste udstilling i Karolines Hus på Fur.
Udstillingen er lagt i “gratis færge” perioden: 24.09. - 23.10.

Vi regner med, at det vil få rigtig mange til at tage en tur til Fur, og besøge Karolines Hus samt de andre attraktioner på øen.

Karolines Hus præsenterer fire nye kunstnere og tre gamle kendinge.Ægteparret Birgit og Niels Steen Sørensen med malerier

Birgit siger om sig selv:

”Når jeg tegner, lever jeg i mit eget fantasiunivers.    I dette univers er mine medaktører dyr. Nogen er som  vi kender dem, andre skabt i min fantasi. Ofte har de menneskelige egenskaber og  er set med humor. Jeg leger med dem og de gør mig lykkelig. Jeg tænker på, at de nok er lidt ligesom os (mennesker) eller er det os, der er som dem?

Jeg arbejder med blyant, akvarel, akryl og foto.”

Niels Steen Sørensen

Jeg betragter mig selv som en eksponent for tiden. Klimaændringerne fylder meget og ligeså ændret adfærd under ny teknologi.

Mine malerier kan vandre i mange retninger og jeg bliver ved, ofte op til et år, til jeg kan mærke at billedet er færdigt – noget skal falde på plads inde i mig før jeg slipper et billede.
J

eg ved ikke altid hvad jeg har gang i, hvor jeg føres hen. Jeg har en ide, en startplan og prøver derefter at have en helt åben, følsom dialog med lærredet .
For mig gælder det om at forfølge alt det jeg finder interessant også indenfor kunstens verden - jeg har kun dette ene liv og vil
gerne udforske alle de aspekter min hjerne har- jeg vil være tro mod mig selv og gøre hvad mit hjerte og min hjerne byder mig.
Eva Brokholm med billedkunst i form af blandede teknikker

Af Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen

Hovedkernen i Eva Brokholms malerier er et kompositorisk spil mellem modsætninger. Mellem de slyngende og dansende lineære figurer på overfladen og den mælkekvide farvemasse i baggrunden. Mellem stoflighed og linjeføring. Mellem hurtigt udførte skitseringer og tålmodigt penselarbejde i mange lag. Mellem en tilbageholdende hovedfarve og eksplosive glimt af lysende kulører.

Det er disse kontraster, der giver liv og spændinger i kompositionerne. Og så må vi ikke glemme de associationer, som vi hver især får, når vi betragter ”dansemyggene”. Jeg ser myg, andre ser måske vandplanter, rødder, blade, engle eller feer. Der er heldigvis ingen facitliste, for det er jo kunst, vi har med at gøre. Det er kunst, det her, og man må godt tage sig sine friheder. Skal tage sig sine friheder.

Rikke Stenholt med spændende glasværker.
Glaskunstneren Rikke Stenholt udstiller sine unikaværker og mindre serier af brugsting i Karolines Hus. Hun kombinerer lejlighedsvis med bronze, kobber, sølv, skind og gummi. RS inspireres bl.a. af den nordiske himmelhvælving, og hendes værker er kendt for at gengive det nordiske lys.
Rikke Stenholt har udstillet såvel nationalt som internationalt.


Ginette Wien med fabulerende og humoristisk keramik

Tina Lofstad med brugsting i glas

Gunnar “Splint” med drejede brugsting i mange træsorter

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed