Menu
Artikel

Artikel (3830)

Nye skulpturer på Fur - Furkunst.dk har opstillet fire permanente skulpturer

Furkunst.dk har opstillet fire permanente skulpturer

Nu er der både som Furbo eller gæst på Fur endnu mere at se på, når man tager rundt på øen, for Furkunst.dk har taget initiativ til opstilling af fire nye skulpturer på øen. Arbejdet med de fire skulpturer gik i gang sidste forår og i lørdags kronedes arbejdet, da skulpturerne blev opstillet.

”Vi har længe i bestyrelsen talt om, at det for både fastboende og gæster på øen er ærgerligt, når vi hvert efterår må se de mange smukke fisk, som besøger os hvert år, svømme væk til de varme have. Vi har savnet at have nogle fisk at se på året rundt”, udtaler Lasse Højgaard fra bestyrelsen. ”Derfor fik vi ideen med at få sat nogle fisk ud, som kan tåle klimaet og ikke svømmer væk, når det bliver efterår og køligere. Det er så blevet til disse fire smukke robuste fisk.”

Skulpturerne er kunstneriske fortolkninger af fire forskellige 55 millioner år gamle fiskefossiler fundet i moleret på Fur. Skulpturerne er lavet i jern og er op mod 1 meter lange og de er monteret med en cemensten som fundament. Således udgør skulpturerne og deres fundament tilsammen en del af Furs fortid og nutid: Den nutidige skulptur viser en fisk fra Furs fortid, båret af en sten fra fortiden, som bærer skulpturen så vi kan se fisken i nutiden. Og begge dele har eksisteret samtidig som henholdsvis havbund og dyr i det hav, som for 55 millioner år siden var der, hvor Fur er i dag. Det giver smuk mening, syntes bestyrelsen i Furkunst.

Opstillingen af den første skulptur foregik ved Fur Marina. I forbindelse hermed sagde Furkunst.dk´s formand Inge Lise Larsen bl. a., at hun glædede sig over det fine samarbejde med kunstneren samtidig med at hun takkede for den store velvilje for projektet, som både fonde og lokale kræfter har udvist for projektets gennemførelse. Inge Lise Larsen glæder sig i øvrigt over, at foreningen Furkunst.dk har tilført øen endnu en smuk attraktion, som hun tror vil blive til gavn og glæde for såvel fastboende som besøgende på Fur.

Skulpturerne er udført af kunstneren Poul E. Nielsen fra Spøttrup. Forlægget til skulpturerne har Poul E. Nielsen fået fra Fur Museum, i form af tegninger af de fire fossiler. Poul Nielsen udtaler: ”Fur Museums samling af fossiler fra moleret er stort set uden sidestykke, både lokalt og globalt. Så det giver da i høj grad mening, at bidrage til at udbrede kendskabet til disse naturens 55 millioner år gamle mesterværker - nu i lidt større skala, så de er til at få øje på. Fossilerne er i øvrigt utroligt flotte og grafiske i deres udtryk. Det er altid en balancegang mellem kunstneriske ambitioner i forhold til optimal visuel slagkraft og så at få værket til at holde til vejr og vind. Jeg har forsøgt at gøre de furske fossil-fisk så flade og silhuetagtige som muligt, men har af hensyn til holdbarheden måttet lave lidt ekstra forstærkninger, som jeg håber ikke kommer til at forstyrre helhedsindtrykket.” Poul Nielsen har også været glad for samarbejdet med foreningen Furkunst.d.: ”Samarbejdet med Furkunst har været uproblematisk - vi har vist haft rimeligt nemt ved at finde fælles fodslag”.

Det er vognmand Palle Christensen, som har stået for det tunge arbejde med at finde og transportere cemenstenene, forarbejde dem, nedsætte dem i stenene, samt transporten til de steder de skal stå. Palle Christensen har været glad for på den måde at kunne hjælpe og bidrage til at kunst og erhverv på Fur samarbejder om til stadighed at udvikle øen og gøre den til et dejligt sted at bo og et attraktivt og spændende sted at komme som gæst.

I lørdags opstilledes skulpturerne så ved Fur Marina, ved Gammelhavn og ved Langstedhuller. Der er opsat to ved Gammelhavn, men på sigt skal der skal kun stå en. Den ene skal flyttes, når dens påtænkte placering ved Fur Museum er mulig; det er ikke muligt lige nu på grund af ombygningsaktiviteter ved Museet.

Skulpturerne er som nævnt opstillet på initiativ af kunstforeningen Furkunst.dk, med velvillig støtte af Skive Kommunes Landsbypulje, Fur Sparekasses Almennyttige Fond og Sparvest Fonden. Furkunst.dk glæder sig over samarbejdet med fondene og med de forskellige grundejere, som har lagt standplads til fiskene. Og så glæder man sig i foreningen over at have tilføjet endnu nogle gode oplevelser for både fastboere og gæster på Danmarks Skønneste ø.

Når det en gang forhåbentligt senere på året i forhold til Corona-restriktioner mv bliver lidt nemmere at samles, vil furkunst.dk i øvrigt indbyde til en lidt mere officiel ”indvielse” af de fire skulpturer.

Læs mere...

Fur fik 27 nye tilflyttere i 2020

Så har en inspektør på Fur Museum gennemgået den nyeste folketællingsliste, så man kan få svar på, hvordan folketallet udviklede sig sidste år. Ifølge Danmarks Statistik boede der 767 indbyggere på Fur den 1. januar 2020. Listen fra i år rummer 754 personer.

Det giver en tilbagegang på 13. En kritisk journalist vil sikkert spørge, om ikke det er overraskende, når der sidste år var mere gang i ejendomshandlen på Fur end nogensinde før. Skulle man så ikke forvente, at folketallet ville stige?

For at kunne svare på det spørgsmål, må vi se lidt på ejendomshandlen. Der blev ganske rigtigt solgt rekordmange ejendomme på øen i 2020, nemlig 59. Godt halvdelen var sommerhuse. Af de resterende var omtrent halvdelen landbrug og erhvervsejendomme. Kun omkring et dusin var villaer. Og af dem var hovedparten ubeboede eller fungerede som fritidsbolig, da de blev solgt. Det har altså været et usædvanligt højt antal fritidshuse, landbrug og erhvervsejendomme, der har givet rekordsalget. Antallet af solgte villaer har ligget på et normalt niveau eller måske endda lidt under.

Derfor er der ingen direkte sammenhæng mellem den omfattende ejendomshandel og et stigende folketal.

Vender vi tilbage til folketællingslisten, så kan den suppleres med et kig i et par andre lister. Der blev født 6 børn på Fur i 2020. Og der døde 8 personer. Det giver et fødselsunderskud på 2. Da folketallet faldt med 13, må der have været en nettoafvandring på 11. Nettoafvandring betyder, at tilflytterne er modregnet.

Listen over beboerne på Fur pr. 8.  januar 2021 rummer en kolonne med seneste adresseændring. Når man løber den igennem – og modregner interne flytninger på øen - så kan man trække tilflytterne ud. Øvelsen tager nogen tid, men giver det resultat, at der kom 27 nye tilflyttere til øen i løbet af 2020.

Ser man på tilflytternes aldersfordeling så udgør børn og unge over halvdelen af tilflytterne. Hele 16 tilflyttere var i aldersgruppen 0 til 39 år. Hvis det overraskede dig, så havde du nok en forventning om, at det især er efterlønsmodtagere og pensionister, der flytter til Fur, men det er bestemt ikke tilfældet. Dem var der kun 3 af. Den anden store aldersgruppe blandt tilflytterne er nemlig personer mellem 50 og 59. Dem kom der 5 af. Og lige i hælene på dem er der en 61-årig, som er den eneste tilflytter i 60-erne. Endelig kom der 2 i 40-års alderen. Uanset alder så er alle velkomne.

Jo mindre end befolkning er des større bliver de årlige udsving. Derfor er det klogt at se på udviklingen over flere år. For 5 år siden boede der 756 indbyggere på Fur. Går vi yderligere 5 år tilbage (til 2011) var folketallet 855. I femårsperioden fra 2011-2015 faldt folketallet med hele 99 personer. De sidste 5 år har faldet kun været på 2.  Omregner vi tallene til runde gennemsnit, så faldt folketallet tidligere med 20 personer årligt. Nu er faldet nede på en halv. Det er en kæmpemæssig forskel, som gør det ekstra spændene at følge udviklingen de kommende fem år. Vil tendensen fortsætte?

PS til ejendomshandlen. En del af de villaer, der blev solgt i 2020 havde enten stået tomme eller blev benyttet som fritidshuse. De nye ejere er i gang med indretning eller ombygning og rygterne vil vide, at nogle af dem har planer om på et tidspunkt at flytte til Fur på fuld tid. Rekordsalget 2020 vil derfor måske alligevel øge tilflytningen på lidt længere sigt.

Læs mere...

Skamol har landbrugsjord til salg på Fur

Det kuperede areal med vekslende bevoksning er beliggende på Fur.

På arealet er der landbrugspligt, ligesom køberen skal have en eksisterende landbrugsejendom.

Arealet er bortforpagtet de kommende 10 år.

Beliggenhed: Syd for Langstedvej, 7884 Fur

Matrikelnr.: 38 L, Fur Præstegård

Areal: 2,931 ha

Ejendomsskat, anslået: 500 DKK

Salgspris: 100.000

Kontaktoplysninger:

Skamol A/S

Hasselager Centervej 1

8260 Viby Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 61940113

Læs mere...

Hvad læste man på FurNyt i 2020?

Der kom 162 nye artikler på FurNyt i løbet af 2020. Og de nåede i alt 933.703 visninger.  Her kan du se listen over de mest læste, nemlig de 13 artikler, der hver nåede over 10.000 opslag.

Mon listen er som du forventer, eller er der overraskelser?

39.193 MobilPay på færgen.
37.677 Fur Camping – Take-away
37.565 Skole i Coronatider.
35.717 Hvad er en friskole?
35.557 Take Away fra Fur Bryghus.
30.200 Rejsebrev fra Edinburgh
28.902 Fur Rundt 2020 er aflyst
28.116 Sommerskole på Fur
28.061 Bestyrelsesseminar på Årø.
27.621 Fur Event
24.497 Gudstjeneste med ny præst
18.542 Koncert på Fur Friskole
12.944 Efterårsferien – Fur Bryghus

Læs mere...

Velkommen til Fur

Fur Storkelaug er blevet en realitet..Vi ønsker at signalere at vi er en ø i vækst. At det også er en ø hvor der bor børnefamilier.
Der vil fremover blive sat en stork op v færgelejet, når der kommer en ny verdensborger til Fur.
Den nybagte familie vil ligeledes få en lille håndlavet figur.

Vi siger tak til Per Larsen, som er manden bag storkene og figurerne, og tak til Hans Madsen for assistance.

Fur Brand har gjort det muligt at realisere dette projekt.

Læs mere...

“FLYT TIL FUR”

Om ganske få dage kan vi fortælle hvor mange nye Furboer,  vi bød velkommen i 2020..

John Brinch Bertelsen eller i folkemunde kendt som “Den Blinde Guide” er manden bag projekt “Flyt til Fur”, og det er ham, der står klar med råd og vejledning til jer, der gerne vil flytte til Fur, et tilbud rigtig mange nye Furboere har benyttet sig af, og har stor nytte og glæde af.

John arbejder til daglig som museumsinspektør på Fur Museum, men han har altid gang i mange ting såsom bestyrelsesarbejde, projekter, foredrag  og ikke mindst som guide i turistbusser rundt på Fur, som han, selv om han er blind, kender både forfra og bagfra.

Man siger, at der står en kvinde bag en hver mand, det gør der også  i Johns tilfælde, nemlig Ketty der bakker John op i (NÆSTEN) alt og tålmodig er Johns private chauffør både i Toyotaen, og ved festlige lejligheder,  på tandemcyklen?

På billedet ses Ketty og John foran deres hjem på Fur !

Læs mere...

Den gode historie !

2020 blev året hvor rigtig mange valgte at #flyttilfur.

Her bringer vi historien om Betina og Brian, som valgte at flytte til Fur for 10 år siden, de bor her stadigvæk og de er rigtig glade for det !

På besøg på FUR Camping hos Betina og Brian Bugge:

Selv om stedet er lukket ned for sæsonen, er der meget at lave for campingparret Betina og Brian, der i år er blevet ejere af Fur Camping,  som de har forpagtet og drevet siden 2010, hvor de flyttede til Fur.

Under besøget var Brian ved at skabe overblik over klargørings-opgaver til den kommende sæson, der starter til Påske hvert år, men han gav sig alligevel tid til en lille rundvisning på den lukkede plads, hvor han viste det flotte nye insekthotel ved dammen med ænderne, og hvor han, sammen med sin pladsmand, har været i gang med at etablere nye stier.

Betina og Brian er travle mennesker, på trods af det, har de overskud til at være særdeles aktive. Brian som formand for den lokale turistforening og landsformand for DK-CAMP. Betina sidder 2. periode i byrådet i Skive for partiet Venstre.

FUR Camping er et populært feriemål for mange campister, der kommer igen og igen.

Det har været et meget mærkeligt år med mange udfordringer, og det er beundringsværdigt, at man aldrig hører parret klage, de er altid i godt humør.

Godt Nytår, må 2021 bringe noget godt til alle !

Læs mere...

Nytårshilsen fra FurNyt

FurNyt takker alle, der har brugt Furs hjemmeside i 2020. Det gælder både læserne og de trofaste skribenter, der har lavet opslag. Og takken gælder også de annoncører, der gør det muligt at drifte en aktiv hjemmeside. FurNyt blev i 2020 præget af Coronaen. Der kom færre opslag end på et normalt år, fordi mange arrangementer og møder ikke blev gennemført. Og en del af de opslag, der blev bragt, drejede sig om aflysninger. Det tager vi som udtryk for, at FurNyt er en levende hjemmeside, der afspejler den samtid, som vi alle er en del af. Coronaen lagde en dæmper på meget i 2020, men coronaen gjorde også, at usædvanligt mange gæster besøgte Fur i løbet af året. FurNyt.dk, FlyttilFur.dk og de tilhørende facebooksider. Var medvirkende til, at mange fik øje på Fur og øjnene op for øens herlighedsværdier. Vi takker alle, der har bidraget, og FurNyt er klar til at fortsætte arbejdet i 2021.

På vegne af FurNyt styregruppe

Olly Ekstrand og John Brinch Bertelsen

Læs mere...

Årets iværksætter på Fur er udpeget

Maria Øgaard Madsen var som hun selv udtrykte det både beæret og berørt, da hun den 22. december 2020 fik overrakt prisen som årets iværksætter på Fur.

Det er Fur Udviklingsråd, der har indført iværksætterprisen for at hædre personer eller virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at skabe nye virksomheder på Fur eller for at udvikle en eksisterende. 

Fur Udviklingsråd har motiveret udpegningen med følgende ord:
”I 2019 flyttede Maria Øgaard Madsen til Fur og udnyttede muligheden for at søge støtte til etablering af sin egen virksomhed Limfjordens Sejlmageri. Hun tilførte ikke alene øen en ny virksomhed, men stillede sig også til rådighed for både lokale og landsdækkende medier. Maria er dermed blevet et forbillede for, hvordan unge kan flytte fra de store byer og etablere egen virksomhed ude på en af de små danske øer.”

Prisoverrækkelsen vil normalt finde sted på Fur Udviklingsråds generalforsamling i maj. I år blev det i december, da beslutningen om at indføre en iværksætterpris først blev taget for et par måneder siden. Maria er dermed den første til at modtage prisen.  

Tekst: John Brinch Bertelsen
Foto: Knud Peder Jensen

Læs mere...

Julegudstjeneste på ældrecenteret

Tirsdag d. 22/12 havde vi vores årlige julegudstjeneste her i ældrecenterets spisesal for stedets beboere.

For første gang var det vores nye præst Rikke Hvarregård Andersen der havde tjenesten og hun gav os en fin juleprædiken og vi sang 3 af vores gode julesalmer.

Som sædvanligt sluttede vi af med kaffe efter Gudstjenesten, og denne gang fik vi også gløgg og æbleskiver, så det blev en god eftermiddag.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed