Menu
Artikel

Artikel (3965)

Referat fra møde den 26.11.2021 i Øudvalget på Fur Bryghus

 • Udgivet i Artikel
 • Skrevet af

 • Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 54
  Vær den første til at kommentere!

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge og Jens Peder Hedevang.
Fraværende: Erik Wind og Peter Skou Dalsgaard.

1 Fredning på Fur.

Forud for mødet i udvalget var der møde med Birgitte Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening og Peter Haugsted fra teknisk forvaltning. Birgitte indledte dette møde med at give udtryk for at det havde været en god proces og at det var glædeligt at så mange have taget ejerskab i processen.
Forslaget til fredning blev gennemgået og det aftaltes at Birgitte fremsender fredningskort. Der var spørgsmål til flere af bestemmelser i forslaget og der blev fremsat enkelte ændringsforslag, som indgår i det forslag, som fremsendes til kommunen. Planen er at byrådet skal tage stilling til forslaget i december 2021.

Birgitte oplyste, at DN herefter vil udarbejde en beregning over udgifterne til fredningen, denne såkaldte budgethøring vil herefter blive fremsendt til naturmyndighederne. DN vil i beregningen lægge sig op af de gældende takster for erstatning.

Birgitte oplyste, at den endelige afgørelse om fredning forventes at ske ved en afgørelse i Miljø-og Fødevareklagenævnet i 2026.

Øudvalget kunne tilslutte sigbemærkningerne i ovennævnte møde og anbefaler at fredningsforslaget fremsendes til byrådet.

2 Antallet af medlemmer af Øudvalget.

Økonomiudvalget har bedt om en udtalelse fra udvalget vedrørende forslag fra Fur Turistforening og Fur Udviklingsråd om udvidelse af antallet af medlemmer af Øudvalget, således at de kan blive repræsenteret i udvalget.

Erik Wind, der var fraværende i mødet, havde forinden fremsendt følgende: ”Fra ø-foreningens side kan der udpeges 2 medlemmer til udvalget, så hvis der var fokus på samarbejde med ø-foreningen, kan der sagtens udpeges en person der ikke sidder i ø-foreningens bestyrelse. Der udpeges nye medlemmer hvert år fra ø-foreningen, så det kan gøres allerede umiddelbart efter ø-foreningens generalforsamling i februar2022.

Jeg synes umiddelbart ikke Turistforeningen skal have en fast plads i Skive kommunes ø-udvalg, men øget fokus på samarbejde og inklusion i beslutninger vil være at foretrække. Dagsorden bliver lagt op på furnyt.dk 4 hverdage før møderne og der kan altid sendes input til møderne fra alle udenforstående.

Der har været nogle sager de sidste par år, som har haft stor interesse fra turistaktørerne, men det er ikke givet at det fortsætter.
Man kan jo anmode ø-foreningen om at udpege en navngiven person til udvalget næste gang. Det vil rimelig sikkert blive efterfulgt, hvis det bliver formuleret ordentligt.

”Peter Skou Dalsgaard, der ligeledes var fraværende tilsluttede sig udtalelsen.

Betina Bugge fortalte at hun havde fået oplyst, at baggrunden for henvendelsen er at de to foreningen ikke er føler at de altid bliver hørt eller orienteret.
Dorte Christensen sagde, at Eriks synspunkter er i overensstemmelse med  til Ø foreningens. Hun mener at der er tilstrækkelige muligheder for at de to foreninger kan blive hørt og orienteret. Dorte kan derfor ikke anbefale udvidelser af udvalget. Hvis det alligevel besluttes at udvide udvalget, så bør havneforeningen og bådelauget også hver få en plads.

Et flertal (Betina Bugge og Jens Peder Hedevang) mod 1 (Dorte Christensen) anbefaler at der anmodningen om udvidelse imødekommes.
Dorte Christensen anbefaler at udvalget fortsætter som hidtil med 5 medlemmer. Hvis det ikke besluttes anbefaler hun, at udvalget også udvides med repræsentanter for havneforeningen og bådelauget.

Alle tilstedeværende medlemmer anbefaler herefter at udvalget i givet fald udvides med  en repræsentant for havneforeningen og en repræsentant for bådelauget.

3 Eventuelt

Der blev rejst spørgsmål ved antal af ledige almene boliger i de senere år, som AAB har oplyst i en helhedsplan. Sekretariatet vil undersøge det nærmere ligesom det vil blive undersøgt, hvor meget kommunen betaler i tomgangshusleje på Tingagervej. 

Med venlig hilsen
Lone Knudsen

Sekretariatschef

Læs mere...

Pædagog søges til Fur Børnehus på Danmarks skønneste Ø

Børnetallet stiger på Limfjordsøen Fur i disse år.  

Fur Friskole og Børnehus søger en engageret, fagligt dygtig og nærværende pædagog. Stillingen i Børnehuset er på 30 timer/uge snarest. Senest 1. marts 2022  

Børnehuset er en unik aldersintegreret institution med 21 børn fordelt på 10 børn i børnehave og 11 børn i vuggestue. Du vil blive tilknyttet både børnehave og vuggestue. Vi har i år fået helt ny natur-legeplads og vi bruger den skønne omkringliggende Ø-natur i vores dagligdag.  

Fur Børnehus blev oprettet i 2010 og fra januar 2021 er børnehuset lagt sammen med Fur Friskole. Det sikrer den gode overgang fra Børnehus til skole, faglig tværprofessionel sparring og et godt samarbejde med bl.a. musik og sang. Børnehuset er tilmeldt ”Grønne spirer” og skal i gang med kurser herfra. Vi ønsker at børnehuset skal have endnu mere fokus på natur og udeliv.  

Fur er som ø i en rivende udvikling. Både øens fastboende og nye tilflyttere vælger Fur som base for et godt børne- og familieliv. Vi har engageret bestyrelse og forældregruppe, som stiller op til årlige arbejdsdage, ture ud af huset og andre arrangementer. Fur er en ø der bakker op om og samarbejder med børnehuset.

Vi forventer, at vores kommende kollega:  

    Elsker arbejdet med børnene og ser det som din vigtigste opgave at sikre trivsel og udvikling.  

    Ser muligheder i og kan skabe læringsmiljøer i de unikke omgivelser som Fur Børnehus og øen Fur tilbyder.  

    Har en kompetence som du brænder for og er dygtig til at udøve. Eksempelvis inden for natur og udeliv eller krop og bevægelse.  

    Er stabil, fleksibel og med godt humør indgår i et konstruktivt samarbejde med kolleger og forældre.

Vi kan tilbyde:

    Tid til nærvær og fordybelse med børnene

    En hverdag med mulighed for natur og udeliv

    Spændende faglige udfordringer i et børnehus, der favner børn fra 1-6 år.

    Gode fysiske rammer – ikke mindst udendørs – hvor vi har fokus på motorik, leg, havebrug og friluftsliv.  

    En lille arbejdsplads med tæt samarbejde med forældrene og vægt på det nære miljø.  

    En humørfyldt hverdag med engagerede, ansvarlige og gode kolleger, hvor vi værner om vores trivsel og arbejdsglæde gennem respektfuld dialog og samvær.

Har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt Fur Børnehus på tlf. 5358 5220, spørg efter Mali. Du er også velkommen til at aftale et besøg hos os.

Ansøgningsfristen er den 14. januar 2022. Samtaler afholdes onsdag den 19. januar.  

 

Ansøgning sendes til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   

Løn efter gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest og straffeattest.

Lær os bedre at kende på www.furfriskole.dk

Du kan læse mere om Fur på øens hjemmeside www.furnyt.dk

Hvis du i forbindelse med ansøgningen overvejer at flytte til Fur, så kan du besøge www.flyttilfur.dk eller tage kontakt til Fur Udviklingsråd. Vores forældrebestyrelse hjælper gerne med kontakten og spørgsmål.

 

Læs mere...

Ambitiøs formidling af landskabet på Fur

Limfjordsøens unikke kultur- og naturlandskab tiltrækker årligt hundredtusindvis af gæster. Fur Museums formidling både ude i landskabet og inde på museet opgraderes med nyt ambitiøst projekt. Målet er at gøre fortællingerne om øen endnu mere tilgængelige og attraktive for indbyggere og gæster i området. Værktøjet består af digitale løsninger ude i naturen med indhold fra bl.a. lokale furboere. Museum Sallings udviklingsprojekt består af ny velkomstbygning, nyt inventar og nyt formidlingsudstyr, som nu kan fuldføres med nyt formidlingsindhold.

Bestyrelsesformand Annette Torp har arbejdet målrettet med projektet. ”Det har været et samspil mellem en række lokale fonde, kommunen, støtteforeningen og museet – og nu Nordea-fonden der bringer Fur Museum op på et niveau, som den storslåede og unikke naturlokalitet berettiger” – udtaler Annette Torp. Projektet indgår i ambitionerne om, at Fur og Mors sammen bliver udpeget som UNESCOs verdensarv – som de første steder i Region Nord og Region Midtjylland. Den samlede investering vil sammen med Nordea-fondens 2.5 mio. kr. resultere i ca. 10 mio. kr.

”Vi ønsker, at flere danskere og udlændinge kender og oplever stederne med fortællingen om moler-landskabet med de mange fossiler” – udtaler museumschef Per Lunde Lauridsen. Fortællinger som kan skabe større forståelse for det danske landskab og naturens udvikling gennem millioner af år. ”Vi satser også på, at de nye formidlingstiltag kan tiltrække flere gæster til øen uden for højsæsonen.  Tidsplanen er lagt efter, at de nye formidlingsformer er klar til sommeren 2022”

Nordea-fonden har set et potentiale i naturformidlingen, som de gerne støtter. I et samarbejde mellem frivillige, personale og eksterne kompetencer skal fortællingen bredes ud til hele øen via digitale platforme. Fur Museums nye velkomstbygning skal præsentere og inspirere til oplevelser i Moler-landskabet. Med brug af lyd, film, animationer, aktiviteter og tekster skal fortællingerne komme endnu flere mennesker til gode.

”Projekt Porten til Fur åbner dørene til noget af Danmarks mest enestående natur og gør den tilgængelig for rigtig mange lokale og besøgende. Vi er stolte over at støtte et projekt,, hvor stærk formidling og lokal forankring gør det muligt, at langt flere kan komme ud i det fri og opleve den unikke danske natur i fællesskab med andre.” fortæller Nordea-fondens Uddelingschef Christine Paludan- Müller.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Museumschef Per Lunde Lauridsen
E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
T: 99156870

Foto:
Klinterne på Fur tiltrækker mange som efterspørger formidling af det særprægede landskab (Foto: Fur Museum/MUSEUM SALLING)

Læs mere...

IMERYS søger engageret SMED

Til IMERYS fabrik på Fur søger vi en faglig dygtig smed med sans for kvalitet til tekniske arbejdsopgaver inden for industri og produktion.

Motiveres du af vekslende arbejdsopgaver, hvor der er et aktuelt behov, så har vi arbejdet til dig. Du vil få spændende udfordringer med mulighed for faglig og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • For den rette ansøger tilbydes en god og varig stilling med gode løn- og ansættelsesvilkår i en moderne og dynamisk virksomhed.•Gode, faglige og dygtige kolleger.
 • Et selvstændigt og alsidigt arbejde, hvor der dog kan forekomme arbejde / tilkald uden fornormal arbejdstid.
 • Et godt arbejdsmiljø med en frisk og uformel omgangstone.
 • En udfordrende hverdag med mange forskellige opgaver.

Personlige/faglige kvalifikationer:

 • Har en bred faglig smede-uddannelse.
 • Du har truckcertifikat.
 • Du arbejder selvstændigt, er omgængelig og engageret.
 • Du er stabil, ansvarsbevidst og møder til tiden.
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver samt tid/sted.
 • Du taler og skriver dansk, og kan du også tale engelsk, vil det være en stor fordel.

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Carsten Trærup på tlf. 2180 2072.

Kort fyldestgørende ansøgning og CV mærket ”Smed” sendes pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 31. januar 2022.IMERYS er en international, vækstorienteret virksomhed med mere end 16.300 medarbejdere på verdensplan. IMERYS ́ kerneområder er minedrift, forarbejdning og handel med naturligt forekommende industrielle mineraler  og komplementære produkter. IMERYS har bl.a. produktionsenheder i naturskønne områder på øerne Fur og Mors i Limfjorden. Se mere på www.imerys.com og www.damolin.com

Læs mere...

Fur Gl.Waders underholder på Ældrecenteret

Mandag eftermiddag d. 22-november havde vi en dejlig eftermiddag i ældrecenterets spisesa,l som venneforeningen havde arrangeret for os, men af en-eller anden grund, fik vi beboere, det først at vide i sidste øjeblik.

De havde satset på, at få fat i det gamle "Waders orkester", men det så lidt sort ud med det, for de har ikke spillet sammen, siden coronakrisen brød ud, og nu er det uvist, om de kommer i gang igen, men vi håber det da.

H.C.Damm Jacobsen og Thor Lykke Jensen gav os musikalsk ledelse til nogle sange som vi sang.

Men rosinen i pølseenden var, at Lars Andersen (Tøjmand) som vi kalder ham, fortalte om, og viste billeder fra en spændende rejse til Cook Island øerne i Stillehavet, på den anden side af jorden, som han havde været på for 20 siden.

Grunden til denne rejse var, at han Mormor boede derude, og var født der, og så fik de arrangeret at Lars og Jørli tog ud og besøgte dem, og var der i 2 mdr., hvor de så, hvor fattige og primitive forhold, befolkningen derude levede under,

Men de var gode til håndarbejde, og Lars havde en kjole og nogle tasker med, som hans mormor havde lavet.

Hun havde en søn som hed Viggo, og var fætter til Lars, ham så de en del til, idet han boede på  øen, og var skipper på en lille fragtbåd, og engang var han kommet til København en tur, og der mødte de ham ovre.

Men nu har han vist ikke mere forbindelse med familien på den fjerntliggende ø, på den anden side af jordkloden, men en spændende tur har det da været.

Læs mere...

Besøg i "Fremtidsbutikken" på Fur - se video

Fur Museums nye tilbygning lægger i øjeblikket plads til en "Fremtidsbutik". Fur er netop blev tildelt 6 millioner kroner til områdefornyelse. De skal bruges over en 10-årig periode. Det er tilmed furboerne der selv kommer til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. I den forbindelse skal der udarbejdes en helhedsplan for Fur, der efter planen skal godkendes i forsommeren 2022.

Første skridt i den proces er at furboernes ønsker samles i "Fremtidsbutikken", og mange har allerede være på besøg og aflevere ønsker til Furs fremtidige udvikling.

FurNyt besøgte også smeltediglen for Furs fremtid, og det kom der en lille video ud af.

Se video: https://youtu.be/-lKX9r2GsF8

 

Læs mere...

Jul på Fur

Jul på Fur afholdes den 1. søndag i advent på Fur.

Datoen er søndag d. 28 november 2021. Jul på Fur er en god tilbagevendende tradition takket være den store opbakning fra de mange handlende og besøgende hvert år - og særligt nu - et helt år efter en Corona-pause.

Traditionen tro er der åbne butikker og julelotteri på øen.

Tag familien med rundt på Fur, kig ind hos de mange åbne butikker og forretninger, og deltag i det store lotteri, hvor Støtteforeningen for Fur Friskole og

Fur Bådelaug sælger lodder i de åbne forretninger med flotte sponsorerede gevinster.

Og som sædvanligt afsluttes dagen med juletræstænding på Fur Havn, hvor julemanden ankommer i brandbil med fuld udrykning og friskoleeleverne synger julesange, samt lotteriets hovedgevinst udtrækkes.Programmet for dagen er følgende:

9.00 - Adventsgudstjene i Fur Kirke

12.00-16.00* - Åbent i deltagende butikker. Lotterilodder kan købes.

16.30 - Juletræet tændes på havnen. Julemanden kommer forbi. Friskolen synger og hovedgevinsten trækkes.

* Nogle butikker har længere åbent

"Jul på Fur" er et årligt tilbagevendende samarbejde mellem de handlende på Fur og:

    Støtteforeningen for Fur Friskole
    Fur Bådelaug
    Fur Ø forening
    Fur Klyngen - Fursund Turistforening

Billeder er taget og udlånt af Anette Gaden Dalsgaard, Fur

Se også program her: Klik her

Mvh. Kenneth Andersen, Fur Klyngen


Læs mere...

Referat fra møde i Ø udvalget den 28. oktober 2021 kl 18 i Sejlerstuen

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Jens Peder Hedevang, Erik Wind. Peter Haugsted
deltog under punkt 2.
Fraværende: Per D. Pedersen.

1 Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2021.
Der vedlægges referat fra mødet.

Ad 1: Godkendt.

2 Fredning på Fur.

Ad 2 Peter Haugsted (PH), der deltog under dette punkt, gennemgik forslaget til fredning. Forslaget vedlægges referatet.
PH oplyste, at der havde været afholdt møder med Campingpladsen, Bryghuset og Molerfabrikken. Derefter har der været afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening. PH bemærkede specielt at fredningen ikke er til hinder for nye gravområder med mindre der er andre forhold til hinder herfor.
Stregerne for fredning er ikke til hinder for f. eks. udvidelse af campingpladsen, der blot vil blive udvidet ind i det fredede område.
Udvalget fremsatte forslag om at der kommer tilføjelse om at der mulighed for grøn energi eller global energi. Punkterne 5-9 er ret specifikke og det foreslås at der tilføjes nogle mere åbne punkter. PH vil udarbejde forslag hertil.
Det aftaltes at der holdes møde med arbejdsgrupperne forinden udvalget kommer med sit endelige forslag. Mødet er efterfølgende aftalt til fredag den 26.11 kl 14 på Fur Bryghus.

3 Evaluering af gratis perioder for færgeriet i foråret og sommeren 2020.

Ad 3: 2021 har været et roligt år og der har været færre passagerer og biler end sidste år. Der er fortsat opmærksomhed på Corona. Der var diskussion om hvorvidt A:det vil være bedre at gratis perioden bliver umiddelbart efter skolesommerferien og således at efterårsferien udgår af perioden B: om hele gratisperioden skal være fra fredag før palmesøndag og 8 uger frem C: at gratisperioden skal være 4 uger fra fredag før palmesøndag og igen 4 uger fra det tidspunkt skolesommerferien slutter. Det aftaltes at Betina drøfter forslagene med turistaktørerne.
Sagen genoptages i udvalgets næste møde.

4 Evaluering af Fur kø.

Ad 4: Der var tilfredshed med ordningen i gratisperioden med den særlige bane til furboer. Banen har mest været brugt i efterårsferien. Ordningen ønskes bibeholdt i kommende gratisperioder som en mekanisk løsning. Teknisk forvaltning anmodes om at undersøge om der fremover kan opsættes trafiklys som dem, der bliver brugt ved vejarbejder.

5 Eventuelt.
Ad 5: Der blev fremsat ønske om et sted på Branden, gerne tættest mod lægehuset, som bliver reserveret til brug for langtidsparkerede lastbiler og containere. Teknisk forvaltning spørges om det er noget der blot kan blot kan ske eller om det skal fremsendes som et budgetønske.
Der mangler fortsat skraldespande på Sundevej. Der rettes henvendelse til Vej og Park herom.
Der blev givet en orientering om områdefornyelse på Fur. Det er hensigten at igangsætte et fremtidsspil lig det arbejder herom der har været i Thise.

Lone Knudsen

Læs mere...

Idé til kunstnerisk "forskønnelse" på Fur

Kunstneren Thomas Dambo har sammen med frivillige opført 10 imponerende og kæmpestore trætrolde rundt om i Danmark.

Hvis ikke vi skal have sådan en trold på Fur, hvem skal så?

PS Prøv selv at søge på nettet og se flere billeder. Ham her sidder inde i en skovtykning på Egholm ved Aalborg.

Doris Damm-Jakobsen
Færkervig

Læs mere...

Vores cellers saltbalance – et universitetsforedrag på Fur Museum tirsdag den 23. november 2021

Det er lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, der fortæller om vores celler, der er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en lillebitte nanomaskine kaldet natrium-kalium-pumpen, der omhyggeligt sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist, at fejl i pumpen medfører forskellige sygdomme.

Der er gratis adgang til Fur Museums nye velkomstbygning med storskærm og lyd i topkvalitet. John Brinch Bertelsen åbner dørene kl. 18.30, og Kirsten Høgh tager sig af teknikken. Foredraget varer til kl. ca. 21.00 med 20 minutters pause undervejs. Der kan købes drikkevarer til rimelige priser  

Deltagere fra fastlandet, kan komme gratis med færgen Det kræver forhåndstilmelding til Kirsten Høgh på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på 30 20 53 58, så klarer Kirsten det praktiske.

Foredraget bliver livestreamet fra Aarhus Universitet, der har fået støtte fra Carlsberg Fonden til at afholde en serie af offentlige foredrag. Museum Salling, Fur Museum og arbejdsgruppen Fur Foredrag indgår i det samarbejde, der gør det muligt at vise foredraget på Fur.

Du får mulighed for at komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab. Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. Du kan stille spørgsmål til foredragsholderen og efterfølgende læse svarene på nettet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  Foredragene bliver IKKE offentlig tilgængelig på nettet efterfølgende. Det er altså kun tirsdag den 23. november 2021 at du kan få mere viden om vores cellers saltbalance.

 

Yderligere information:

Museumsinspektør John Brinch Bertelsen, Fur Museum.
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 99 15 69 33.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed