Menu
Artikel

Artikel (3852)

Skamol har landbrugsjord til salg på Fur - Solgt

Sidste nyt: Jordarealet er solgt

Det kuperede areal med vekslende bevoksning er beliggende på Fur.

På arealet er der landbrugspligt, ligesom køberen skal have en eksisterende landbrugsejendom.

Arealet er bortforpagtet de kommende 10 år.

Beliggenhed: Syd for Langstedvej, 7884 Fur

Matrikelnr.: 38 L, Fur Præstegård

Areal: 2,931 ha

Ejendomsskat, anslået: 500 DKK

Salgspris: 100.000

Kontaktoplysninger:

Skamol A/S

Hasselager Centervej 1

8260 Viby Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 61940113

Læs mere...

Hvad læste man på FurNyt i 2020?

Der kom 162 nye artikler på FurNyt i løbet af 2020. Og de nåede i alt 933.703 visninger.  Her kan du se listen over de mest læste, nemlig de 13 artikler, der hver nåede over 10.000 opslag.

Mon listen er som du forventer, eller er der overraskelser?

39.193 MobilPay på færgen.
37.677 Fur Camping – Take-away
37.565 Skole i Coronatider.
35.717 Hvad er en friskole?
35.557 Take Away fra Fur Bryghus.
30.200 Rejsebrev fra Edinburgh
28.902 Fur Rundt 2020 er aflyst
28.116 Sommerskole på Fur
28.061 Bestyrelsesseminar på Årø.
27.621 Fur Event
24.497 Gudstjeneste med ny præst
18.542 Koncert på Fur Friskole
12.944 Efterårsferien – Fur Bryghus

Læs mere...

Velkommen til Fur

Fur Storkelaug er blevet en realitet..Vi ønsker at signalere at vi er en ø i vækst. At det også er en ø hvor der bor børnefamilier.
Der vil fremover blive sat en stork op v færgelejet, når der kommer en ny verdensborger til Fur.
Den nybagte familie vil ligeledes få en lille håndlavet figur.

Vi siger tak til Per Larsen, som er manden bag storkene og figurerne, og tak til Hans Madsen for assistance.

Fur Brand har gjort det muligt at realisere dette projekt.

Læs mere...

“FLYT TIL FUR”

Om ganske få dage kan vi fortælle hvor mange nye Furboer,  vi bød velkommen i 2020..

John Brinch Bertelsen eller i folkemunde kendt som “Den Blinde Guide” er manden bag projekt “Flyt til Fur”, og det er ham, der står klar med råd og vejledning til jer, der gerne vil flytte til Fur, et tilbud rigtig mange nye Furboere har benyttet sig af, og har stor nytte og glæde af.

John arbejder til daglig som museumsinspektør på Fur Museum, men han har altid gang i mange ting såsom bestyrelsesarbejde, projekter, foredrag  og ikke mindst som guide i turistbusser rundt på Fur, som han, selv om han er blind, kender både forfra og bagfra.

Man siger, at der står en kvinde bag en hver mand, det gør der også  i Johns tilfælde, nemlig Ketty der bakker John op i (NÆSTEN) alt og tålmodig er Johns private chauffør både i Toyotaen, og ved festlige lejligheder,  på tandemcyklen?

På billedet ses Ketty og John foran deres hjem på Fur !

Læs mere...

Den gode historie !

2020 blev året hvor rigtig mange valgte at #flyttilfur.

Her bringer vi historien om Betina og Brian, som valgte at flytte til Fur for 10 år siden, de bor her stadigvæk og de er rigtig glade for det !

På besøg på FUR Camping hos Betina og Brian Bugge:

Selv om stedet er lukket ned for sæsonen, er der meget at lave for campingparret Betina og Brian, der i år er blevet ejere af Fur Camping,  som de har forpagtet og drevet siden 2010, hvor de flyttede til Fur.

Under besøget var Brian ved at skabe overblik over klargørings-opgaver til den kommende sæson, der starter til Påske hvert år, men han gav sig alligevel tid til en lille rundvisning på den lukkede plads, hvor han viste det flotte nye insekthotel ved dammen med ænderne, og hvor han, sammen med sin pladsmand, har været i gang med at etablere nye stier.

Betina og Brian er travle mennesker, på trods af det, har de overskud til at være særdeles aktive. Brian som formand for den lokale turistforening og landsformand for DK-CAMP. Betina sidder 2. periode i byrådet i Skive for partiet Venstre.

FUR Camping er et populært feriemål for mange campister, der kommer igen og igen.

Det har været et meget mærkeligt år med mange udfordringer, og det er beundringsværdigt, at man aldrig hører parret klage, de er altid i godt humør.

Godt Nytår, må 2021 bringe noget godt til alle !

Læs mere...

Nytårshilsen fra FurNyt

FurNyt takker alle, der har brugt Furs hjemmeside i 2020. Det gælder både læserne og de trofaste skribenter, der har lavet opslag. Og takken gælder også de annoncører, der gør det muligt at drifte en aktiv hjemmeside. FurNyt blev i 2020 præget af Coronaen. Der kom færre opslag end på et normalt år, fordi mange arrangementer og møder ikke blev gennemført. Og en del af de opslag, der blev bragt, drejede sig om aflysninger. Det tager vi som udtryk for, at FurNyt er en levende hjemmeside, der afspejler den samtid, som vi alle er en del af. Coronaen lagde en dæmper på meget i 2020, men coronaen gjorde også, at usædvanligt mange gæster besøgte Fur i løbet af året. FurNyt.dk, FlyttilFur.dk og de tilhørende facebooksider. Var medvirkende til, at mange fik øje på Fur og øjnene op for øens herlighedsværdier. Vi takker alle, der har bidraget, og FurNyt er klar til at fortsætte arbejdet i 2021.

På vegne af FurNyt styregruppe

Olly Ekstrand og John Brinch Bertelsen

Læs mere...

Årets iværksætter på Fur er udpeget

Maria Øgaard Madsen var som hun selv udtrykte det både beæret og berørt, da hun den 22. december 2020 fik overrakt prisen som årets iværksætter på Fur.

Det er Fur Udviklingsråd, der har indført iværksætterprisen for at hædre personer eller virksomheder, der har gjort en særlig indsats for at skabe nye virksomheder på Fur eller for at udvikle en eksisterende. 

Fur Udviklingsråd har motiveret udpegningen med følgende ord:
”I 2019 flyttede Maria Øgaard Madsen til Fur og udnyttede muligheden for at søge støtte til etablering af sin egen virksomhed Limfjordens Sejlmageri. Hun tilførte ikke alene øen en ny virksomhed, men stillede sig også til rådighed for både lokale og landsdækkende medier. Maria er dermed blevet et forbillede for, hvordan unge kan flytte fra de store byer og etablere egen virksomhed ude på en af de små danske øer.”

Prisoverrækkelsen vil normalt finde sted på Fur Udviklingsråds generalforsamling i maj. I år blev det i december, da beslutningen om at indføre en iværksætterpris først blev taget for et par måneder siden. Maria er dermed den første til at modtage prisen.  

Tekst: John Brinch Bertelsen
Foto: Knud Peder Jensen

Læs mere...

Julegudstjeneste på ældrecenteret

Tirsdag d. 22/12 havde vi vores årlige julegudstjeneste her i ældrecenterets spisesal for stedets beboere.

For første gang var det vores nye præst Rikke Hvarregård Andersen der havde tjenesten og hun gav os en fin juleprædiken og vi sang 3 af vores gode julesalmer.

Som sædvanligt sluttede vi af med kaffe efter Gudstjenesten, og denne gang fik vi også gløgg og æbleskiver, så det blev en god eftermiddag.

Læs mere...

Jul på Fur Friskole - se video

se video:  https://youtu.be/3Ng2hGjfIEQ

På Fur Friskole har december måned stået i julens tegn. Hver morgen er der blevet sunget julesange og salmer og Bente har læst en kapitel i en julefortælling og der er blevet delt kalendergaver ud.

Knud Peder

Læs mere...

Digital generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Vedtægterne for Fur Udviklingsråd siger, at der skal afholdes generalforsamling en gang om året og inden udgangen af maj måned. Grundet Corona-situationen blev det umuligt at afholde generalforsamling i maj. Og da Coronaen blussede op igen i efteråret, har det fortsat været umuligt at afholde en fysisk generalforsamling inden årets udgang.

I stedet afholder Fur Udviklingsråd en digital generalforsamling i lighed med andre foreninger på Fur. Dermed overholder vi vedtægternes bestemmelse om, at der skal holdes en generalforsamling en gang om året. Den digitale generalforsamling skal alene sikre, at der er en funktionsdygtig bestyrelse og fastsætte kontingentet for det kommende år. Derfor behandler den digitale generalforsamling kun disse punkter.

Dagsordenen for ordinær generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den digitale generalforsamling omfatter kun punkterne 5-8. Bestyrelsen har følgende forslag:

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

6. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erik Wind Andersen og Knud Peder Jensen og nyvalg af Kenneth Ladefoged Andersen som suppleant.

8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Elly Hedevang som revisor og Anette Gaden Dalsgaard som revisorsuppleant.

Hvis medlemmer har et andet forslag til kontingent eller ønsker at indstille andre kandidater til bestyrelsen og revisorerne skal eventuelle forslag være Fur Udviklingsråd formand i hænde inden 8 dage, hvorefter der i så fald vil blive taget initiativ til en valgprocedure.

Og så håber vi at kunne vende tilbage til normale tider i 2021.

Denne indkaldelse er sendt direkte til de firmaer, foreninger og fonde, der er medlem af Fur Udviklingsråd og derefter offentliggjort på FurNyt.

 

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
John Brinch Bertelsen
Send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere...
Abonnér på dette RSS feed