Menu

Trivsel - Udvikling og Ordentlighed

  • Skrevet af 

Fra Pia Plejdrup, der er lærer på Fursund Skole, har FurNyt modtaget følgende indlæg til skoledebatten:

Trivsel - Udvikling og ordentlighed

Skal vi opnå trivsel - udvikling og ordentlighed over vandet skal der samarbejde og opbakning til – ellers opnås udvikling ikke hverken fagligt eller socialt

Fra Pia Plejdrup, der er lærer på Fursund Skole, har FurNyt modtaget følgende indlæg til skoledebatten:

Trivsel - Udvikling og ordentlighed

Skal vi opnå trivsel - udvikling og ordentlighed over vandet skal der samarbejde og opbakning til – ellers opnås udvikling ikke hverken fagligt eller socialt.
 
Dette gælder for børnene, for lærerne, for forældrene og ikke mindst fra ledelsens side. Er der ikke opbakning - samarbejde og udvikling – trives børnene ikke, og de opnår ikke den nødvendige udvikling fagligt og socialt. Børnene ønsker derfor ”måske”  ikke at være på skolen. Dette gælder også for lærerne, og for forældrene, som så derfor ”måske” vil flytte deres børn til en anden skole.
 
Jeg vil med det ovenstående, som står for egen regning, opfordre til – at man kalder en skovl for en skovl – og en spade for en spade - på en ordentlig måde. Så vi derfra ”måske” kan komme i gang med opbakning og samarbejde i et åbent og tillidsfuld miljø - så der sker udvikling for alle på Fursund Skole.
 
Med venlig hilsen - 11. maj 2010
Pia Plejdrup

Til toppen