Menu

Bukkejagten begynder

  • Skrevet af 
Bukkejagten begynder

Årets bukkejagt begynder den 16. maj. Jægerne har set frem til denne dag længe, og det har en museumsmand på Fur også! Det er der en rigtig god grund til, for råvildtet på Fur har potentiale til at levere den næste danmarksrekord

Årets bukkejagt begynder den 16. maj. Jægerne har set frem til denne dag længe, og det har en museumsmand på Fur også! Det er der en rigtig god grund til, for råvildtet på Fur har potentiale til at levere den næste danmarksrekord.

Hvert år skydes der omkring 100.000 stykker råvildt i Danmark. Omkring halvdelen er bukke, og hovedparten falder under forårsjagten fra midten af maj til midten af juli.

I 2007 blev der på Fur skudt 59 rådyr, heriblandt 20 bukke nedlagt under forårsjagten.

Det utrolige er, at selv om der skydes så få dyr på Fur, så sker det af og til, at nogle af Danmarks største råbukke nedlægges på Fur.

John Bertelsen på Fur Museum har arbejdet med råvildtet gennem et par år og fulgt jagten i et tæt samarbejde med jægerne.

Råvildtbestanden på Fur hører ganske enkelt til landets stærkeste. Dyrene har nogle arvelige anlæg, der gør, at bukkene kan udvikle kæmpemæssige gevirer, som jægerne kalder opsatser.

Det skyldes, at bestanden på Fur stammer fra 2 bukke og 5 råer, der blev udsat i 1965 og 1966. Dyrene kom fra Egeskov Slot på Fyn. Bestanden på Egeskov stammer fra dyr, der blev udsat fra Hverringe, og Hverringebestanden stammer igen fra 8 dyr, der blev udsat fra det Sjællandske gods Svenstrup.
Svenstrup, Hverringe og Egeskov er ”klassiske” revirer, der har leveret to danmarksrekorder og mange af landets største opsatser gennem tiderne. Råvildtet på Fur har ikke stået tilbage for forfædrene.

I 1972 skød Tage Jensen en kæmpebuk på Fur. Den foreløbige opmåling viste, at den ville blive ny danmarksrekord. Reglerne kræver, at den endelige opmåling først må laves 3 måneder efter, at bukken er skudt. I løbet af de 3 måneder svandt opsatsen 10 gram i vægt, så den nåede ”kun” 157,5 point. Et sølle point under den eksisterende rekord!

Tage Jensens buk, der meget passende blev skudt på Verdens Ende, var dog den største, der var skudt i Danmark siden 1955. Den blev først overgået i 1994, da Peter Zobel nedlagde en ny danmarksrekord på Valdemar Slots skovdistrikt.

I 2005 skød Vagn Andersen endnu en kæmpebuk på Fur. Den fik 141,3 point. Under normale omstændigheder ville et så højt pointtal gøre opsatsen til ”Årets Buk”, men 2005 var et usædvanligt godt bukkeår, så opsatsen måtte ”nøjes” med en delt 4. plads.

Til sammenligning kan siges, at det langt fra er alle jægere, der opnår at skyde en buk på 90 point.

Råvildtet på Fur har anlæg, der gør, at den næste rekordbuk meget vel kan komme herfra. Helt afgørende er dog, at jægerne undlader at skyde bukke som et, to eller treårige. Den optimale opsatsudvikling nås først i fem- til syvårs alderen. Jægerne skal derfor have en afskydningspolitik, der gør, at bukkene får lov til at blive gamle nok. Gennem de sidste par år har en del jægere undladt at skyde unge bukke, og det vil før eller siden resultere i endnu flere kæmpebukke fra Fur. Falder den næste mon allerede nu i maj eller juni?

Læs mere:
I Danmarks Jægerforbunds medlemsblad ”Jæger” nr. 6-7 fra 2006 kan du læse en artikel om råvildtet på Fur.
I Skiveegnens Jul 2006 er der endnu en artikel om hjortevildt på Fur og i Salling.


Image 

Foto af Vagn Andersens guldbuk på 141,3 point skudt ved Skamol 2005 (Foto: Birger Bavnsgaard).

Image 

Foto fra Fur Museums råvildtudstilling i 2006. Her var Furs og nogle af Danmarks største opsatser samlet (Foto: Ketty Dahl).

Senest ændretSøndag, 19 januar 2020 11:47

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen