Menu

FurNyt afholder generalforsamling

  • Skrevet af 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt. Det sker onsdag den 24. marts i Fur Skole kl. 19.30.
Alle de 61 firmaer, fonde, foreninger og institutioner, der betalte kontingent for portrætter og logo i 2009, kan deltage i generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt. Det sker onsdag den 24. marts i Fur Skole kl. 19.30.
Alle de 61 firmaer, fonde, foreninger og institutioner, der betalte kontingent for portrætter og logo i 2009, kan deltage i generalforsamlingen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

På generalforsamlingen vil FurNyts version 2 blive præsenteret. Den rummer mange muligheder, der langt fra er udnyttet endnu.

FurNyts styregruppe på vegne af bestyrelsen

Stefan Frøkjær Jensen og John Brinch Bertelsen 13/03 2010

Til toppen