Menu

37 elever starter efter sommerferien på Fur Friskole og Børnehus

37 elever starter efter sommerferien på Fur Friskole og Børnehus

Mandag den 14. august var en dag, som mange børn på Fur har set frem til. Da var skoleferien nemlig forbi og første skoledag i det nye skoleår stod for. Særlig spændende var det for de 10 børn, der skulle begynde i 0. klasse og således have deres første skoledag og ej at forglemme forældrene, der spændte fulgte med fra sidelinjen.   0. klasse udgør i år den største årgang siden friskolens start i august 2014. Da der tilmed også var en ny elev til ”Storegruppen” kommer det samlede elevtal friskolen op på 37 elever.

Dagen startede med morgensang i friskolen Aula, derefter samledes ”Lillegruppen”, ”Mellemgruppen” og ”Storegruppen” i klasseværelserne, hvor de mødte deres lærere. Derefter var der fotografering i skolegården og bagefter lune rundstykke i Aulaen.  

Det var i det hele taget en mærkedag. Skolens hidtidige leder, Bente Kæseler havde i foråret meddelte, at hun ville fratræde lederjobbet pr. 1. august. Bente har været leder i hele friskolens levetid og har en stor del af æren for, at der i dag er en friskole på Fur. Heldigvis er hun fremover stadig at finde på skolen, da hun skal være klasselærer for de 10 nye elever i 0. klasser. Og det glæder hun sig til.

Lærer ved friskolen Henrik Aarø er blevet konstitueret som leder foreløbig for et år. Han blev ansat som lærer i 2015 og har således også været med til at bygge det hele op.  

Selvom befolkningstallet på Fur de seneste år generelt har været lidt vigende, så har der modsat været en stor tilgang af børnefamilier. Det har kunnet ses på børnetallet og antallet at storke ved havnen, hvor der sidste år endte med at være en storkeflok på hele 10.  Det give grund til optimisme og tro på, at Fur i fremtiden fortsat vil have friskole og børnehus.

KPJ

Til toppen