Menu

Folketinget har nedsat et udvalg særligt for småøer

Folketinget har nedsat et udvalg særligt for småøer

Formand er Kasper Roug (S) og næstformand er Niels Flemming Hansen (K).
Du kan se alle udvalgsmedlemmer og læse relevante dokumenter for udvalget på Folketingets hjemmeside.

Udvalget for Småøers arbejde
Småøernes vilkår og udvikling er området for Udvalget for Småøers arbejde. Udvalget ser på udfordringer som færgedrift, adgang til skoler og læger, indkøbsmuligheder og andre vigtige forhold, der har betydning for befolkningen på småøerne.


Opgaver og ansvar
Udvalget for Småøer bliver nedsat af Udvalget for Landdistrikter og Øer. Udvalget for Småøer består af 12 medlemmer, som også er medlemmer af Udvalget for Landdistrikter og Øer, og har samme formand og næstformand.
 
Udvalget for Småøer er et slags underudvalg med særlig fokus på småøerne. Spørgsmål og samrådsspørgsmål bliver stillet via Udvalget for Landdistrikter og Øer og opgøres ikke særskilt.
 
Arbejdet i Udvalget for Småøer skal ses i lyset af de særlige forhold, som gælder for småøerne. På småøerne bor små helårssamfund med befolkninger på mellem 20 og 1.200 indbyggere. Småøerne er meget afhængige af færgeforbindelsen til fastlandet og andre basale rammer for at opretholde levedygtige lokalsamfund.
 
Basale rammer er f.eks. skole, læge, sundheds- og ældrepleje, beredskab, købmand og mobil- og bredbånd.
Udvalget behandler f.eks. sager om færgedriften til småøerne og færgetakster, skoletilbud, mobil- og bredbåndsdækning, bosætning og arbejdspladser, turisme og planlovens og naturbeskyttelseslovens betydning for småøerne.

Fagministerier
Småøernes forhold omfatter i praksis mange politikområder og fagministre. Den centrale minister er dog indenrigs- og boligministeren, som bl.a. afgiver en årlig regional- og landdistriktspolitisk redegørelse til Folketinget, og som færgedriften til småøerne hører under.

Læs mere om Udvalget for Småøer:
https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/ufs

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen