Menu

Fur Ø-Forening - Indkalder til Generalforsamling torsdag 9. februar 2023

Fur Ø-Forening - Indkalder til Generalforsamling torsdag 9. februar 2023

Så er der gået endnu et år. Vi har haft mange emner på tapetet, som vil blive uddybet i beretningen på generalforsamlingen.

Vi er rigtig glade for, at Erik Wind i år vil fortælle om FurEver på vores generalforsamling.

FurEVER startede i 2019 som et stykke blankt papir med plads til at fylde gode energi-relaterede projekter på. Erik Wind er selvudnævnt projektleder i projektet, hvor også Energibyen Skive og Fur Udviklingsråd sidder i styregruppen.

Under den kommunalt styrede proces omkring Helhedsplanen, blev en energikortlægning fremlagt og vi fik mange gode forslag til energiprojekter på Fur. Disse er samlet i en handleplan som indeholder mange delprojekter, f.eks. Samkørsel, Delebilsfællesskaber, elbils-ø-taxa, energirenoverings- og tilskuds-rådgivning.

Der er brug for at prioritere i alle de gode idéer, så derfor indbydes til åben dialog efter oplægget, hvor den nuværende energikrise helt sikkert har gjort projektets muligheder endnu mere relevante og interessante.

Allerede inden generalforsamlingen er alle velkomne til at kommentere på energifur.dk

 

2023


En formand takker af:
Efter rigtig mange år, først i Sogneforeningen – nu Fur Ø–forening, har jeg valgt at stoppe, og lade nye unge komme til.  Det er en rigtig god bestyrelse at være med i. Alle arbejder sammen om, at få det hele til at fungere. Ud over bestyrelsen er der rigtig mange der også gerne gi´r et nap med. Tusind tak. Jeg fortsætter i Skive kommunes Ø udvalg, da jeg her er udpeget politisk. Ligeledes fortsætter jeg i bestyrelsen i Sammenslutningen af Danske småøer.

Jeg ønsker den nye bestyrelse og os alle god vind fremover.                 
Dorte.      Alle opfordres til at hjælpe med at få flere medlemmer ind i Fur Ø-foreningen.

Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere ”stemme” får Fur i kommunen.
Vi opfordrer alle der melder sig ind, til at oplyse deres e-mail, så vi kan sende referater mm. direkte til medlemmerne. Send mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Dorte Christensen, FormandFur Ø-Arena åbner igen d. 1. april kl. 10.00

Vi håber rigtig mange vil forny deres medlemskort.
Medlemsbetaling via banken samtidig med kontingent eller mobile pay 69477Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Bestyrelsens beretning.
3.    Fremlæggelse af regnskab.
4.    Fastsættelse af kontingent.
5.    Indkomne forslag.
      Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
      Karen Ladefoged og Dorte Christensen er på valg til bestyrelsen.
      Karen Ladefoged (indtrådt i bestyrelsen) og Johannes Christensen er på valg som suppleanter
7.    Valg af revisor. Niels Sohn er på valg.
8.    Eventuelt.

Kontingent:

Ø - foreningen: 150.00 kr. pr. par og 75,00 kr. for enlige.
Arenaen: 300.00 kr. for en husstand og 140,00 kr. for enlige.
Begge dele kan betales via netbank på konto 8510-0007231849.
Kan også betales via mobile pay 69477.

I kan også betale på kroen – forud for mødet.

Vær med til at styrke Fur Ø-Forening ved at melde Jer ind.

Til toppen