Menu

Ø-udvalget: Referat fra møde 24. november 2022 kl 16.30 på Fur færgekro - næste møde 9. marts

  • Skrevet af 
Ø-udvalget: Referat fra møde 24. november 2022 kl 16.30 på Fur færgekro - næste møde 9. marts

Til stede: Dorte Christensen, Anne-Marie Mortensen, Goska Rasmussen, Tove Heidemann, Erik Wind, John Brinch Bertelsen, Kurt Kæseler, Jørgen Ruby.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad 1: Referatet er godkendt i forbindelse med tidligere fremsendelse heraf til medlemmerne.

2 Gratisperiode for færgen i 2023Ad 2: Toges til efterretning.
Gratisperioderne i 2023 er følgende:
Fredag den 31. marts – torsdag den 20. april (21 dage)
Mandag den 2. oktober -søndag den 22. oktober (21 dage).

3 Status vedrørende Bette Jenses hyw
Der er sendt ansøgning om at få tilladelse til at opsætte et gelænder.
Ad 3: Det toges til efterretning at der er indsendt en ansøgning om opsætning af gelænder i den ene side af trappen. Ø udvalget ønsker at få tilbagemelding såfremt der ikke er enighed med udvalget i en sag, f.eks. om placering af gelænder.

4 Containerplads
Teknisk forvaltning har oplyst følgende: ”På den nuværende containerplads på Fur kan der ikke etableres containere, der er sænket ned i jorden. Hvis containerpladsen skal udvides, skal man købe jord og lave et nyt projekt. Pladsen på Fur er åben to dage om ugen. Der er ca. 7.000 besøgende på pladsen om året, det vil sige at der kommer ca. 12 -13 besøgende i timen når pladsen er åben.
Der, hvor Nomi4s p.t. har etableret pladser med containere sænket ned i jorden, er pladser med ca. 30.000– 100.000 besøgende om året.”
Ad 4: Toges til efterretning.

5 Henvendelse fra fritids-øboere om medlemskab i Ø udvalget.
Sekretariatet har modtaget følgende henvendelse:
”Fra: Hanne Væsel <Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
Sendt: 27. september 2022 00:22
Til: Byråd og Administration Fællespostkasse <Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>; Goska Rasmussen<Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.>
Emne: Fritids-furbo
Til Ø- udvalget Skive kommune og Byrådet Skive kommune.
Vi er en gruppe af Grundejerforeninger på Fur som er interesseret i at få indført begrebet FRITIDS-FURBO.
En FRITIDS-FURBO, er en sommerhus/fritidshus -ejer på Fur. Dvs en mellemting mellem en Furbo og en almindelig turist. En der ligger sin energi, begejstring og økonomi på Fur. En som bidrager til foreningslivet og forretningerne på Fur. En som betaler sin ejendomsskat til Skive kommune, men som ikke har fast bopæl på øen.
Vi FRITIDS-FURBOER følger med interesse Ø-udvalgets referater, da vi jo i sagens natur også har stor interesse i emner som:
-Pendlerbanen til færgen (den specielle kø der er oprettet til fastboende Furboere)
-Regler for autocampere på Fur
-Udvidelse af containerpladsen
-Fredningsforslag på NordFur
-Høring om fastsættelse af gratisperioder/færgeprisfordelinger på Fursund Færgeri i 2023.
-mv.

Vi har erfaret at Ø- udvalget er et særudvalg i Skive kommune. Udvalget har indtil for ganske nylig bestået af 5 medlemmer (3 udvalgt af Skive byråd og 2 fra Furs foreninger), men efter ansøgning fra FAST-FURBOERE sidste år består udvalget nu af 9 medlemmer, der vælges således: 3 medlemmer vælges af Skive Byråd, 2 medlemmer vælges af Fur Ø-forening, 1 medlem vælges af Fur Turistforening, 1 medlem vælges af Fur Udviklingsråd, 1 medlem vælges af Fur Havneforening og 1 medlem vælges af Fur Bådelaug.

Vi finder det naturligt, at der bør sidde en FRITIDS-FURBO i Ø-Udvalget, da vi udgør en betydelig del af samfundet og husstandene på Fur, og vi håber, at vi via Ø-udvalget kan bidrage endnu mere til vores allesammens og Skive Kommunes skønne Ø.
Vi ved ikke helt hvordan man ansøger om optagelse i Ø-udvalget, men håber I kan hjælpe os videre.

På vegne af Sommerhus Grundejerforeningerne:
Engelst Syd – Hans Jørgen Madsen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Harvarp Odde – Anne Dorte Legaard Jensen – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Færker Vig – Knud Erik Klode – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ulsted – Jørgen Bylod – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontaktperson:
Hanne Væsel
Bækkegårdsvej 37
7850 Stoholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., 29477410

Fritidsadresse:
Enebærvej 13
7884 Fur

Ad 5: Øudvalget kan ikke anbefale, at udvalget udvides med repræsentanter for ovenstående gruppe.
Udvalget anbefaler, at ansøgerne henvender sig til de foreninger, der er repræsenteret i udvalget eller til de enkelte medlemmer af udvalget, for at få rejst en sag eller med spørgsmål.
Udvalgets dagsordner offentliggøres som regel forud for møderne på kommunens hjemmeside og i FurNyt, og udvalgets referater offentliggøres altid her. Det er på den måde muligt at følge med i udvalgets arbejde.
Hvis det besluttes at udvalget skal udvides med repræsentant for fritidsejernes grundejerforeninger, så bør der også tilbydes en plads til grundejerforeningerne for områder med helårsbeboelse.

6. AABs boliger på Fur.
Gert Holm har oplyst at AAB har gjort boligerne klar til genudlejning – foreningen agter at bruge dem til genhusning når det skal gennemrenovere de 8 boliger på Tingagervej.
Så der går omkring 1 år før boligerne reelt kommer tilbage på udlejningsmarkedet.

Ad 6: Det blev oplyst, at der er personer, der ønsker at leje disse boliger. Udvalget efterlyser en tidsplan med udmelding om, hvornår boligerne kan lejes.
Sekretariatet vil drøfte spørgsmålene med AAB.

7. Status for ladestandere på Fur.
Ad 7 Det blev oplyst, at der er en sag på vej til byrådet om frigivelse af midler til udarbejdelse af materiale til udbud af ladestandere. Det blev oplyst, at det er planen, at der skal opsættes ladestandere ved færgelejerne. Udvalget henledte opmærksomheden på at der er offentlige p-pladser, hvor der kan være
krav om opsætning af ladestandere.

8 Status for solcelleparker i Skive Kommune.
Ad 8: Det blev oplyst at det af byrådets konstitueringsaftale fremgår, at der skal udlægges 400 ha til solceller i kommunen. Der er aftale om 50 ha i Vinkel, og der er overvejelser om 200 ha ved Green Lab.
Flere af udvalgets medlemmer nævnte at der bør give merværdi, når der opstilles solceller.
Det blev nævnt at der i Tønder Kommune er udarbejdet en model, hvorefter at en del af en solcellepark skal udbydes til salg til borgere, så det kan medføre fordele for dem at der opsættes solceller. Modellen vil blive særskilt eftersendt til udvalgets medlemmer.

9 Eventuelt
Ad 9: Der blev fremsat ønske om henvendelse til TDC vedrørende mobildækning på Fur. Masterne hertil bliver ikke udnyttet godt nok.
Det blev oplyst, at der på landsplan skal udpeges 10 ”fri-landsbyer” som forsøgsmål. Fur Udviklingsråd har lagt billet ind herpå og er i gang med at udarbejde en endelig ansøgning. Kommunen bakker op herom via helhedsplan for byfornyelse.
Det blev oplyst, at det undersøges om det er muligt at sammentænke forsamlingshuset og væksthuset, Der afholdes fællesmøde herom sammen med friskolen.
I næste møde skal der et punkt med om taxadækning på Fur.

10 Næste møde.
Ad10: Næste møde afholdes den 9. marts kl 17.00.

Med venlig hilsen
Lone Knudsen


Link til relevante artikler:

Artikel nr. 1: https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article14124465.ece

 

Artikel nr. 2: https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article14328688.ece

 

Senest ændretTorsdag, 26 januar 2023 16:26
Til toppen