Menu

Har du oplevet, at en myndighed har bremset udviklingen på Fur?

Har du oplevet, at en myndighed har bremset udviklingen på Fur?

Vi ved nok alle, at det er meget vanskeligt, at få lov til at etablere noget inden for et §3 område eller inden for 300 meter fra kysten og umuligt, hvis man bor tættere på kysten end 100 meter og uden for byzone.

Mon der findes andre eksempler på, at love og administrativ praksis har været en barriere for udviklingen på Fur? Det har måske været kommunen, staten, en styrelse eller et direktorat, der har ”spændt ben” for et initiativ.

Når Fur Udviklingsråd gerne vil have kendskab til eksempler så skyldes det, at udviklingsrådet netop nu er ved at formulere den endelige ansøgning om at komme i betragtning som en af de 10 Frilandsbyer og -øer, som skal udvælges til et forsøg. Det er folketinget, der vil sætte gang i en forsøgsordning for at undersøge, om en lempelse eller fritagelse for bestemte lovbestemmelser, kan være med til at skabe mere udvikling i små landsbyer og på små øer.

En forudsætning for, at man kan komme i betragtning er, at der er begrænsende love, som man kan dispensere fra. Og det skal dokumenteres i ansøgningen for at Fur kan blive en Friø.

Udviklingsrådet er især interesseret i at få eksempler, hvor lovgivningen har begrænset bosætningen eller erhvervsudviklingen på Fur. Det kan for eksempel være virksomheder, der har fået afslag på udvidelse. Personer der har fået nej til at etablere sig med overnatning, salg eller produktion. Personer, der har fået afslag på at bruge et sommerhus til helårsbolig.

Personer, der har fået nej til at bo helårs i en tidligere helårsbolig fordi ejendommen på et tidspunkt har fået status som fritidshus.

Der kan sikkert være mange andre eksempler – nok også nogle, man knapt kan forestille sig. Omvendt er der måske også eksempler på, at der er givet dispensation for gældende lov. Uanset hvad: Hvis du kender et eksempel, så kontakt venligst John Brinch Bertelsen fra Fur Udviklingsråd på 97 59 35 76 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  det skal ske i løbet af november, da ansøgningen skal være indsendt senest den 4. december.

Til toppen