Logo
Udskriv denne side

Slagelse kommune formulerer en ø-politik

Slagelse kommune, der huser Agersø og Omø, har nu formuleret kommunal ø-politik. Bl.a. vil kommunen lave kampagner, der sigter mod at tiltrække yngre familier for at sikre aldersmæssig spredning blandt øboerne

Slagelse kommune, der huser Agersø og Omø, har nu formuleret kommunal ø-politik. Bl.a. vil kommunen lave kampagner, der sigter mod at tiltrække yngre familier for at sikre aldersmæssig spredning blandt øboerne.

I forhold til erhverv og turisme ønsker kommunen at udvikle øerne som maritime knudepunkter gennem udbygning af lystbådehavnene samt ved at skabe rammer for maritime erhverv. Det overordnede mål er, at Agersø og Omø skal være bæredygtige helårsbeboede lokalsamfund for mennesker i alle aldre med udgangspunkt i de to øers forskellighed og de to øers deltagelse i beslutningsprocesser.

Man kan læse om Slagelses ø-politik her: http://www.slagelse.dk/NR/rdonlyres/6DAA6425-9A1B-4BDA-91B9-13CA4CCBADC0/29162/Opolitik2009.pdf

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.