Menu

Høstfest og auktion på Ældrecenteret

Høstfest og auktion på Ældrecenteret

Søndag d.25. september havd vi vores årlige høstfest i fur kirke. med efterfølgende auktion på ældrecenteret. over de medbragte gaver. og det ser ud til. at det bliver et stort beløb. der kommer ind til godgørende formål.

Vi startede med høstgudstjeneste i kirken kl. 14.00. hvor Sofie holdt en god prædiken. og vi sang 3 af de kendteste høstsalmer. og sluttede med: "Septembershimmel er så blå, Forinden havde nogle af skolens elever sunget 3 sange, hvoraf:"Sensommervise" var den sidste, og de sang de samme 3 sange, da vi var kommet op på ældrecenteret.

Her blev der fuldt hus, og menighedsrådet havde dækket op, med kaffe og lagkage.

Herefter startede auktionen over de medbragte varer, og Kjeld Johannesen der var aktionarius, formåede at sælge tingene til en meget høj pris, så det formodes at give en god sum penge, til de organisationer der får dem.

Det var en god eftermiddag.

Til toppen