Menu

Referat fra møde i Ø udvalget 1. september 2022 kl 17 på Fur Færgekro

  • Skrevet af 
Referat fra møde i Ø udvalget 1. september 2022 kl 17 på Fur Færgekro

Til stede: Dorte Christensen, Anne-Marie Mortensen, Goska Rasmussen, Tove Heidemann, Erik Wind, John Bertelsen, Kurt Kæseler, Jørgen Ruby.
Fraværende: Betina Bugge.

1 Referat fra sidste møde.
Der henvises til vedlagte referat.
Ad 1:  Referatet blev godkendt.

2 Bette Jens hyw`
Lovgivningen er blevet ændret, så det er muligt nu at søge om at tilladelse til at opsætte et gelænder på en gravhøj.
Sekretariatet foreslår at Ø udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker at fremme en ansøgning om tilladelse til opsætning af et gelænder og herunder om udvalget ønsker at få indflydelse på udformningen af et sådant.
Det bemærkes at Ø udvalget i foråret 2019 i var i dialog med bl.a gelænderbanden om gelænder på højen.
Ad 3:  Ø-udvalget anbefaler, at kommunen snarest søger om tilladelse til og får opsat et gelænder på Bette Jens hyw. Gelænderet bør være opsat senest næste forår.
Udvalget drøftede forskellige muligheder for gelænder og ser gerne, at der bliver opsat et gelænder på midten af trappen, så den opadgående og den nedadgående trafik kan adskilles. Der var drøftelser om hvorvidt gelænderet bør være med en rundstok eller i form af et fast tov. Gelænderbanden bør spørges om hvordan gelænderet bør være, så formanden tager kontakt til gelænderbanden.

3 Udvidelse af containerplads.
Ad 3. Sagen var optaget på dagsordenen for sidste møde. Der rettes henvendelse til teknisk forvaltning om at høre om status for at få forbedret forholdene.  

4 AABs boliger på Fur.
Ad 3: John oplyste indledningsvis at det ikke er korrekt, at Fur Udviklingsråd har bakket op om forslag til helhedsplan, udviklingsrådet har alene givet opbakning til at der bevares boliger på Fur.
Det blev forinden mødet oplyst, at AABs ansøgning om salg og nedrivning bygger på tomgangsdata fra 2005 og frem. John finder at der er manipuleret med disse tal og kan ikke anerkende det grundlag som økonomiudvalget har godkendt helhedsplanen på.
Fur Udviklingsråd har henvendt sig til økonomiudvalget og efterlyste svar på denne henvendelse. Der er ønske om at få genbehandlet helhedsplanen.
Det er opfattelsen, at der er efterspørgsel efter boligerne på Bjerregaards Bakke og det henstilles at disse lejligheder snarest bliver udlejet. Hvis der er behov for at de bliver renoveret anbefales det, at det snarest sker. Lone tager kontakt til AAB herom.

5 Færgepriser.
Ad 5. Toges til efterretning. Sekretæren har beklageligvis ikke fået orienteret om et budgetforslag fra udvalget for teknik og miljø om at indskrænke gratisperioderne med 1 uge i  hhv forår og efterår, og at justere priserne. Dette forslag er sendt til udtalelse blandt udvalgets medlemmer med en frist inden økonomiudvalgets møde den 14. september.

6 Brændstof til færgen.
Der vil til orientering for udvalgets medlemmer særskilt blive fremsendt nærmere oplysninger.
Ad 6: Toges til efterretning. Anne-Marie orienterede om et forslag om andre indkøb af brændstof, forslaget sendes til Lone, som sender det videre til teknisk direktør.

7 Eventuelt.
Ad 7: Tove fortalte om planer for forsamlingshuset. Det skønnes ikke at det kan betale sig at reparere det gamle hus, så der er enighed om at bygge et nyt. Der er udarbejdet tegninger for et nyt placeret ved skolen.

Dorte fortalte om generalforsamling i Danske Småøer og om et familietræf i forbindelse hermed. Begge arrangementer gik godt. Dorte er indvalgt i bestyrelsen for Ø sammenslutningen.
Dorte omdelte en invitation  


Med venlig hilsen

Lone Knudsen
Sekretariatschef


Byrådssekretariat
Postboks 509
Torvegade 10
7800  Skive
Tlf.: 9915 5500
CVR-nr: 29189579
Skive.dk

Henvendelse til:
Lone Knudsen
Direkte tlf.: 9915 5515
Mobil: 2969 6248
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sagsnr.: EMN-2022-01602
Dok. nr.: 3445598Senest ændretOnsdag, 21 september 2022 15:10

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen