Menu

Brugsens generalforsamling 2022

Brugsens generalforsamling 2022

Fredag aften d.29. april holdt dagli brugsen sin årlige generalforsamling på Bryghuset, og det blev noget af et brag af en fest, hvor vi var 180 mennesker til stede.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Lars Lykke bød forsamlingen velkommen, og derefter blev Henning Funder valgt som ordstyrer.

Herefter aflagde Lars Lykke en fyldestgørende beretning om, hvordan året var gået, og det var over al forventning, med et godt regnskab, som Svend Åge Jacobsen oplæste med et fint overskud.

Videre i sin beretning, sagde Lars Lykke, at Svend Åge Jacobsen, nu har sagt sin stilling op som uddeler, som han har bestridt i 35 år, og nu går på pension, og herefter præsenterede han afløseren, som hedder Pernille Flyger som vi håber på at blive glad for.

Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Flemming Værden og Henrik Jensen blev genvalgt, og Olly Ekstrand som supleant.

Under eventuelt var der ingen der havde noget at bemærke, og Henning sluttede generalforsamlingen, med at takke for god ro og orden.

Herefter gik vi over til forplejningen, og her var der intet sparet. Vi fik først en pragtfuld forret, serveret ved bordene, og derefter måtte vi selv hente vores mad på et anretterbord, og det var fantasstisk godt, så der var ingen, der gik sultne eller tørstige hjem, så var det i hvert fald, deres egen skyld.

Som musikunderholdning mens vi spiste, havde de fået fat i "Holm" fra Jegindø, og han gjorde det også godt.

Den pragtfulde aften sluttede med, at Lars Lykke takkede os, for godt samvær.

Til toppen