Menu

Referat fra møde i Ø udvalget den 28. oktober 2021 kl 18 i Sejlerstuen

  • Skrevet af 
Referat fra møde i Ø udvalget den 28. oktober 2021 kl 18 i Sejlerstuen

Til stede: Dorte Christensen, Betina Bugge, Jens Peder Hedevang, Erik Wind. Peter Haugsted
deltog under punkt 2.
Fraværende: Per D. Pedersen.

1 Godkendelse af referat fra møde den 15. juni 2021.
Der vedlægges referat fra mødet.

Ad 1: Godkendt.

2 Fredning på Fur.

Ad 2 Peter Haugsted (PH), der deltog under dette punkt, gennemgik forslaget til fredning. Forslaget vedlægges referatet.
PH oplyste, at der havde været afholdt møder med Campingpladsen, Bryghuset og Molerfabrikken. Derefter har der været afholdt møde med Danmarks Naturfredningsforening. PH bemærkede specielt at fredningen ikke er til hinder for nye gravområder med mindre der er andre forhold til hinder herfor.
Stregerne for fredning er ikke til hinder for f. eks. udvidelse af campingpladsen, der blot vil blive udvidet ind i det fredede område.
Udvalget fremsatte forslag om at der kommer tilføjelse om at der mulighed for grøn energi eller global energi. Punkterne 5-9 er ret specifikke og det foreslås at der tilføjes nogle mere åbne punkter. PH vil udarbejde forslag hertil.
Det aftaltes at der holdes møde med arbejdsgrupperne forinden udvalget kommer med sit endelige forslag. Mødet er efterfølgende aftalt til fredag den 26.11 kl 14 på Fur Bryghus.

3 Evaluering af gratis perioder for færgeriet i foråret og sommeren 2020.

Ad 3: 2021 har været et roligt år og der har været færre passagerer og biler end sidste år. Der er fortsat opmærksomhed på Corona. Der var diskussion om hvorvidt A:det vil være bedre at gratis perioden bliver umiddelbart efter skolesommerferien og således at efterårsferien udgår af perioden B: om hele gratisperioden skal være fra fredag før palmesøndag og 8 uger frem C: at gratisperioden skal være 4 uger fra fredag før palmesøndag og igen 4 uger fra det tidspunkt skolesommerferien slutter. Det aftaltes at Betina drøfter forslagene med turistaktørerne.
Sagen genoptages i udvalgets næste møde.

4 Evaluering af Fur kø.

Ad 4: Der var tilfredshed med ordningen i gratisperioden med den særlige bane til furboer. Banen har mest været brugt i efterårsferien. Ordningen ønskes bibeholdt i kommende gratisperioder som en mekanisk løsning. Teknisk forvaltning anmodes om at undersøge om der fremover kan opsættes trafiklys som dem, der bliver brugt ved vejarbejder.

5 Eventuelt.
Ad 5: Der blev fremsat ønske om et sted på Branden, gerne tættest mod lægehuset, som bliver reserveret til brug for langtidsparkerede lastbiler og containere. Teknisk forvaltning spørges om det er noget der blot kan blot kan ske eller om det skal fremsendes som et budgetønske.
Der mangler fortsat skraldespande på Sundevej. Der rettes henvendelse til Vej og Park herom.
Der blev givet en orientering om områdefornyelse på Fur. Det er hensigten at igangsætte et fremtidsspil lig det arbejder herom der har været i Thise.

Lone Knudsen

Senest ændretTorsdag, 16 juni 2022 12:05

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen