Menu

Valgmøde på Fur Museum

Valgmøde på Fur Museum

Mandag den 8. november var der indbudt til valgmøde for de tre lokaler kandidater, der håber at være en del af det kommende byråd i skive. De tre kandidater, der mødte ca. 60 spørgelystne vælgere, var Dorte Christensen, der stille op for socialdemokratiet, Ellen Bye Jensen, der har sit ståsted i det Radikale Venstre og Betina Bugge, der er opstillet for Venstre og som har siddet i byrådet i 8 år.  Det var Fur Udviklingsråd, der havde taget initiativ til mødet. Formanden for rådet John Bertelsen bød velkommen og pandekagemester Jørgen Christiansen var ordstyre og sørgede for, at hver kandidat fik lige meget taletid.

Alle tre kandidater havde forud fået samme tre emner at skulle forholde sig til, hvorefter der var spørgsmål fra salen. Det emne, som dukkede op flest gange var den truende nedrivning af boliger på Bjerregårds Bakke. Boligselskabet AAB i Skive ejer boligerne og ønsker at nedrive fire boliger. Den sag fik blodtrykket til at stige hos adskillige og ord som ”urent trav”, manipulation, svindel fyldte Museet nybygning.

Alle tre kandidater synes at være enige om, at der var ting i sagen som var svært helt at forklare. Øget tilflytning og hvad vi gør for at fastholde de unge tilflyttere på øen, var også noget, der blev diskuteret.

Efter mødet fik Thomas Olesen fra Skive Kommune ordet. Han kunne fortælle, at Fur er blevet udvalgt til et område, hvor der i de næste ti år skal laves en ”Helhedsplan”. Der følger 6 millioner med og i nærmeste fremtid bliver der mulighed for fysisk at møde op på Fur og komme med sine gode ideer.

Ideen er nemlig, at det er borgerne på Fur, der selv skal være med til at forme øens fremtid. Der bliver husomdelt flyers en af de nærmeste dage, hvor proceduren er nærmere beskrevet.

 

Til toppen