Menu

Furhavn - Etablering af ny Langskibsbro - Igangsætning primo 2022

  • Skrevet af 
Furhavn - Etablering af ny Langskibsbro - Igangsætning primo 2022

Fur Havneforening og Skivekommune har gennem de sidste 4 år arbejdet på etablering af ny Langskibsbro på Fur Havn på sydsiden af Fur Havn, med en længde på 105 m og en bredde på 4 m, med det formål at Fur Havn kan modtage større både, som store træskibe og større
lyst- og sejlbåde, i forbindelse med udvikling af havneområdet til glæde for lokale og besøgende.

Projektet har indhentet nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen.

Skive Kommune og Fur Havne-forening kan nu med glæde oplyse at finansieringen er på plads, og af der er lavet en entrepriseaftale med en hovedentreprenør.
Den samlede anlægssum ca. 5 mio.kr ekskl. moms.

Materialer er bestilt og arbejdet forventes opstartet primo 2022 med færdiggørelses senest august 2022.

Materialer forventes at ankomme til Fur Havn i januar eller februar 2022, hvorefter arbejdet med Langskibsbroen opstartes.

SE I ØVRIGT LINK : PROSPEKT AF  29 JAN 2019 : FUR HAVN – NY LANGSKIBSBRO - Klik her

Bygherre:  Skive Kommune
 
Bruger: Fur Havnforening, Fur

Rådgiver: WSP, Totalrådgiver, Esbjerg

Hovedentreprenør: Munck Havne & Anlæg A/S, Nyborg

Projektet er støttet økonomisk af følgende bidragsydere:

Fur Sparekasse Fonde

Fur Brand

Fur Bageri Fond

Spar Vest Fonden

Bolig og Planstyrelsen (Landistriktspuljen)

Bolig og Planstyrelsen (FLAG-Småøerne)

Fur Havne Forening

Landsbypuljen

Skive Kommune


Mvh.

Fur Havneforening

www.furhavn.dk


Kurt Kæseler
formand

Senest ændretOnsdag, 10 november 2021 11:32
Til toppen