Logo
Udskriv denne side

Omkørsel i gratis perioden

Omkørsel i gratis perioden

Fur oplever en stadig større tilstrømning af besøgene, dette bevirker at de fastboende  og folk der pendler til og fra arbejde på Fur, har stadig sværre ved at tilrettelægge deres overfart med færgen.

Derfor vil Skive kommune og Fur Færgeri i den kommende gratis periode der starter d. 25. sept. – 24. okt. 2021 forsøge at afhjælpe dette problem ved, på Branden siden at lade de fastboende med Fur mærkat og de der pendler på arbejde på Fur, køre rundt øst om arealet af samme bane som lastbilerne, og derved kunne ledes ombord på færgen. Hvis der ikke er nævneværdig kø på Branden eller ønsker man ikke at bruge denne mulighed kører man i den ordinære opmarch bane. Der vil være personale der dirigere trafikken i perioder.

På Fur siden vil det være bane 1 som de fastboende og pendlere køre i hvis der er meget kø og bane 2 og 3 benyttes af turister. Ligeledes vil der på Fur siden i perioder være personale der dirigere trafikken. Er der ingen kø kører man i en vilkårlig bane.

Det skal påpeges at dette er et forsøg, så hvis det viser sig svært at administrer kan ordningen annulleres.

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.