Menu

Kontaktrådets generalforsamling

Kontaktrådets generalforsamling

Tirsdag d. 14. september havde vi i kontaktrådet, vores årlige generalforsamling, som er blevet forsinket, et års tid, p.g.a. corona situationen sidste år..

Generalforsamlingen startede med, at formanden Margit, bød forsamlingen velkommen. Herefter blev Jane valgt som dirigent og hun gav derefter ordet til formanden, som aflagde den obligatoriske beretning, men der var ikke noget særligt på programmet, ud over, at de havde søgt om at få penge, til fornyelse af køkkenredskaber, og det indbragte 21.500 kr., og klippekortet som var på tale sidste år, er blevet nedlagt,. kommunen ville også have afskaffet pårørende vejlederen, men det er ikke sket endnu.

Regnskabsaflæggelsen blev foretaget af Margit, med et meget tilfredsstillende resultat..

Ved bestyrelses valget, blev Egon, Elin, Erik og Lone genvalgt, samt Gerda og Ea som supleanter.

Under eventuelt, blev der stillet forslag om, en tur ud til det nye museum i skive. Elin fortalte, at hun havde fået bevilget penge til en romaskine i motionsrummet,, og inga fortalte, at de demente, der er i kommunen, skal samles på 4 forskellige pleje hjem.

Generalforsamlingen sluttede med at Margit takkede forsamlingen, for godt fremmøde, og herefter fik vi et godt kaffebord, med flødeskumslagkager til,. Herefter underholdt organisten Wojtek fra Durup, med sit vidunderlige harmonika spil, og det var virkelig en fryd at høre på..

Til toppen