Menu

Grundlovsmøde i Fur Museums have

Grundlovsmøde i Fur Museums have

Lørdag d. 5. juni,  havde Fur Museum, Fur museums støtteforening, og Fur Ø forening holdt et vellykket grundlovsmøde, hvor der p.g.a. det gode vejr,, havde trukket mange mennesker til arrangementet.

Mødet indledtes med, at John Berthelsen bød velkommen til den store forsamling.

Dernæst sang vi en fællessang, som holger Lundgård sang for til. og spillemændene, Per Wallentin og Thor Lykke Jensen gav den hele armen. Det lød rigtig godt, da vi sang: "Hvor smiler den danske kyst..

Herefter fik taleren Steffen Damsgård  fra lemvig ordet.

Han er formand for landdistrikternes fællesråd, og er kommunaldirektør i lemvig. Han fortalte om landdistrikternes ud vikling, og hvor vigtigt det er, at vi på de små øer står sammen. Han sammenlignede os med Endelave, og vi skulle gøre, ligesom de gør, med at fremme udviklingen, og få flere til at flytte til øen.med lynhurtige internet forbindelser, så værdien af at bo på en ø som Fur, vil skabe fremgang,. han talte også om, at Niels frederik Grundtvig havde de tankern om at realisere livsdrømmenn om at bo på en øde øn og om noget han kaldte : "Den grønne omstilling".

Det var en god eftermiddag, og museets ledelse sørgede for kaffe og kage, samt øl til de der var tørstige.

Til toppen