Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Onsdag den 26. maj 2021 afholder Fur Udviklingsråd ordinær generalforsamling. Det sker på Fur Museum kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (bilag).
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er John Brinch Bertelsen (genopstiller) og Mildred Fog (genopstiller ikke).

Efter tur er Ea Fur på valg som suppleant. Ea genopstiller ikke.

Årsrapport 2020Elly Hedevang og Anette Dalsgaard er på valg som revisor og revisorsuppleant (de genopstiller).

Af hensyn til borddækningen beder vi medlemmerne tilmelde deltagerantallet til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 22. maj.

 

Foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter Fur Udviklingsråds formål kan optages som medlem ved indbetaling af det fastsatte kontingent (500 kr.) på foreningens konto i Spar Nord: 8510-4585200609.

”Det er foreningens formål at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosættelse på Fur ud fra et strategisk helhedssyn. Ny viden, nytænkning og nye samarbejdsrelationer skal synliggøre og udnytte Furs potentiale som bo- og iværksætterø for aktive og kreative mennesker.”


Indkaldelsen er den 10. maj 2021 udsendt til de fonde, foreninger og virksomheder, der er medlem af Fur Udviklingsråd.

Med venlig hilsen

John Brinch Bertelsen (formand)
Få mere info på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Senest ændretMandag, 10 maj 2021 12:16
Til toppen