Menu

Fur Andelsbageris Fond indkalder ansøgninger

Fur Andelsbageris Fond indkalder ansøgninger

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen for Fur Andelsbageris Fond forvalte kapitalen, så den giver et årligt afkast på minimum 50.000 kr. Som renteudviklingen har været, er det i dag en umulig opgave. Afkastet er nu så beskedent, at det ikke længere kan opveje omkostningerne.

Bestyrelsen har derfor besluttet at opløse fonden ved at udlodde egenkapitalen i portioner a 50.000 eller 100.000 kr. til almennyttige og kulturelle projekter, der kan komme Fur og furboer til gode. Foreninger, institutioner og borgere kan søge.

Det er en betingelse, at støtten fra Fur Andelsbageris Fond udgør højest halvdelen af projektets samlede finansiering. Der kan med andre ord kun søges til større udviklingsprojekter, hvor der er  en egenfinansiering og/eller støtte fra for eksempel, Landsbypuljen, Landdistriktspuljen og LAG eller andre fonde. Der kan ikke søges til drift.

Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse, budget, finansieringsplan og driftsbudget for de første tre år efter projektets afslutning samt det senest godkendte årsregnskab. En eventuel støtte fra Fur Andelsbageris Fond kan først komme til udbetaling, når der er endelig dokumentation for, at den samlede finansiering er tilvejebragt.

Ansøgning skal sendes til formanden for Fur Andelsbageris Fond, Lars Lykke på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Senest den 5. juni 2021. Bestyrelsen vil snarest herefter behandle ansøgningerne.
Når egenkapitalen er på mindre end 50.000 kr. vil bestyrelsen fordele de sidste midler og opløse fonden.

Med venlig hilsen på vegne af fondsbestyrelsen Lars Lykke (formand)

Til toppen