Menu

Fur Friskole synger til små-ø skoler - se video

Fur Friskole synger til små-ø skoler - se video

Se video: https://youtu.be/q3sr88Bn2_o

Fredag den 20. november 2020 sang børnene fra Fur Friskole tre sange, der via internettet blev transmitteret direkte til skoler på de danske småøer.  Det skete som led i et projekt, der har til formål at afsøge mulige samarbejdsformer mellem Ø-skoler.

Knud Peder

Til toppen