Logo
Udskriv denne side

Fur Væksthus indkalder til generalforsamling

Fur Væksthus indkalder til generalforsamling

Foreningen Fur Væksthus afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. juni 2020 fra kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalerne på Madsbadvej 15.

Alle medlemmer er velkomne. Kontingentet for 2020 kan indbetales på foreningens konto i Spar Nord: 8510-458-28-73785.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

6. Valg af revisor.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Foreningen Fur Væksthus

Senest ændretMandag, 08 juni 2020 20:41
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.