Menu

Fur Væksthus afholder generalforsamling 30. marts 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Fur Væksthus mandag den 30. marts 2020 fra kl. 17.00 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalerne på Madsbadvej 15.

Alle medlemmer er velkomne. Kontingentet for 2020 skal være  indbetalt på foreningens konto i Spar Nord: 8510-458-28-73785.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Fur Væksthus

Senest ændretFredag, 13 marts 2020 15:30
Til toppen