Menu

Kontaktrådets generalforsamling på Ældrecenteret

Kontaktrådets generalforsamling på Ældrecenteret

Vi har i dag d. 24/2 afholdt vores årlige generalforsamling i ældrecenterets spisesal med fuldt hus.

Generalforsamlingen indledtes med, at vi sang: "I sne står urt og busk i skjul", og vi sluttede med,: Nu er dagen fuld af sang".
Herefter bød formanden Margit Mortensen forsamlingen velkommen, og gav dernæst ordet til pårørendevejleder Kirsten Fihl fra Skive kommune, der fortalte om sit job inden for Skive Kommune, og hvad vi kan bruge hende til, hvis vi har brug for hjælp inden fra kommunen.

Herefter fik vi vores kaffe med boller og lagkage til, og først herefter startede generalforsamlingen, som Margit bød velkommen til.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent, og det blev Elly Poulsen, herefter blev valgt 2 stemmetællere, og det blev Ulla og Gerda.
3.punkt var formandens beretning, hvor Margit fortalte om møder og begivenheder i det forgangne år.
4. punkt var regnskabet, hvor Egon præsenterede et ganske godt resultat.
Næste var behandling af indkomne forslag, men der var ingen.
Godkendelse af budgettet blev også vedtaget.

7. punkt var valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter  hvor Margit Ellen, Grethe og Anette var på valg og de blev alle genvalgt, og det samme gjorde supleanterne: Gerda og Ea.

Under eventuelt var der ingen der havde nogle bemærkninger og generalforsamlingen sluttede med, at Margit takkede for god ro og orden.

Til toppen