Menu

Hvad fortæller den nyeste folketælling fra Fur

Hvad fortæller den nyeste folketælling fra Fur

Hvert år i januar får en inspektør på Fur Museum en liste med samtlige fastboende på Fur – og så kan analysearbejdet begynde.

Den 1. januar 2020 var der 769 indbyggere på Fur. Det er et fald på 11 i forhold til 1. januar 2019. Der var tre fødte i løbet af året. En anden liste på museet rummer 13 døde. Der har altså været et fødselsunderskud på 10 – men da folketallet er faldet med 11, må der have været en nettoafvandring på 1. Nettoafvandring betyder, at tilflytterne er modregnet fraflytterne. Det er de tal, der hurtigt kan trækkes ud af listen, men vi kan gå endnu dybere.

Listen rummer en kolonne med seneste adresseændring. Det tager lidt tid at komme gennem de 769 datoer, men øvelsen gør, at vi kan sætte antal på, hvor mange der flyttede til Fur i løbet af 2019. Det drejer sig om 34 personer.

Fur har altså fået 34 nye tilflyttere i løbet af 2019. Fint nok, tænker mange, men det er vel kun pensionister, der flytter til Fur? Svaret er nej. Tilflytterne falder i to aldersgrupper. Mere end en fjerdedel af tilflytterne (12 personer) er børn og unge under 40 år med en klar koncentration omkring 30 års alderen. Der er et par stykker i 40 års alderen. 10 i 50-erne, tre mellem 60 og 64 samt seks mellem 65 og 69. Kun en enkelt tilflytter er 70 eller derover.

Aldersfordelingen passer fint med tidligere år. Furs tilflyttere falder i to grupper. Den ene gruppe er unge omkring de 30 (og deres børn), og den anden gruppe er mennesker, der ikke længere har hjemmeboende børn og nærmer sig den alder, hvor man kan slippe arbejdsmarkedet inden længe eller er gået på efterløn. Antallet af egentlige folkepensionister svarer stort set til antallet af unge omkring de 30.

På en ø af Furs størrelse kan folketallet svinge en del inden for kort tid. Den 1. januar 2018 boede der 799 indbyggere på øen. I 2. kvartal af 2016 var tallet helt nede på 749. Man kan udjævne disse udsving ved at se på tallene med fem års mellemrum. Så får man et bedre indtryk af de generelle tendenser.

Den 1. januar 2015 var der 787 indbyggere på Fur. De sidste fem år er folketallet altså faldet med 18 personer. Det er et meget beskedent fald sammenlignet med den forudgående femårs periode, hvor faldet var på 69. De sidste fem år har fødselsunderskuddet været på 48, så der har været en nettotilflytning på 30. På de fem år har Fur altså haft 30 flere tilflyttere end fraflyttere.

Der er ikke mange landsbyer eller for den sags skyld kommuner i de danske landdistrikter, der kan notere en nettotilflytning over en femårs periode, men det kan nogle af de danske småøer – heriblandt Fur. Det er den kraftige tilflytning til Fur, der er nøglen til at forstå udviklingen. Det er også den tilflytning, der er afgørende for, om Fur fortsat kan forblive et levedygtigt lokalsamfund med alt fra børnehus til ældrecenter.

Senest ændretLørdag, 15 februar 2020 22:15
Til toppen