Menu

Venneforeningens generalforsamling

Venneforeningens generalforsamling

Mandag eftermiddag d. 14/10 havde vi vores årlige generalforsamling i Ældrecenterets spisesal.

Generalforsamlingen indledtes med, at formanden Ulla Boe bød forsamlingen velkommen, og efter have sunget: "Nu falmer skoven" blev Margit Mortensen valgt som ordstyrer, og det første punkt var formandens beretning, og her fortalte Ulla om, hvad der var foregået i det forgangne år.

Næste punkt var regnskabets oplæsning  ved kassereren Elly Poulsen, som så rigtig pænt ud.

Herefter var der valg til bestyrelsen, hvor Anni og Ulla gik ud, og blev afløst af Gertrud Sørensen og Lisbeth Christensen.

Som supleanter, fortsatte Niels Sohn og Margit Mortensen.
Som revisor fortsatte Egon Rasmussen

Ulla afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden,. hvorefter vi fik vores kaffe og afsluttede med bankospil med mange fine gevinster.

Til toppen