Menu

Visit Fur

Visit Fur

Turistområdet i Danmark er under en kolossal forandring, og det faktum vil Fursund Turistforening blive berørt af.

Erhvervsministeriet har arbejdet med 20-25 nye tværkommunale turist-destinationsselskaber, som betyder, at der bliver tale om et turismesamarbejde på tværs af flere kommuner.

Som konsekvens heraf betyder det, at kommunerne ikke længere må udbetale tilskud eller støtte til lokale turistforeninger – men kun direkte til dette nye selskab.
Turistdestinations-selskaberne skal varetage overordnet markedsføring af hele egnen, altså flere kommuner samt turismeformidling og må ikke beskæftige sig med kommercielle aktiviteter, som udlejning af sommerhuse, cykler, salg og markedsføring via turistguide.

Fursund Turistforening har altid modtaget et årligt tilskud fra Skive Kommune, og foreningen har altid haft kommercielle aktiviteter. Denne sammenblanding er altså ikke længere tilladt, når det nye går i luften, officielt den 1. juni 2020. Ligeledes har Erhvervsstyrelsen meddelt landets kommuner, at de ikke må udbetale tilskud allerede fra årsskiftet.

Hvad betyder det for Fur?

Der er mange ukendte faktorer, og én er, at vores forening bliver nødt til at tilpasse os den nye virkelighed . Pengene er små, og derfor har bestyrelsen foretaget en række nødvendige tiltag og prioriteringer.
Destinationsselskabet (Destination Limfjorden, som vil omfatte Skive, Mors og Struer kommuner), skal således varetage den daglige turismeformidling og markedsføring, og vi vil gøre alt for, at få et samarbejde i stand. Men desværre kender ingen i skrivende stund de faktuelle omstændigheder. Fursund Turistforening vil som udgangspunkt fortsætte som en ”lokal støtteforening” til dette destinationsselskab, og dermed fortsætte med nuværende kommercielle aktiviteter, som således skal være selvfinansierende hvad angår både lokale- og medarbejderomkostninger.

Hvad med udlejningen af sommerhuse?

Fursund Turistforeningen vil som udgangspunkt fortsætte som en ”lokal støtteforening” til dette destinationsselskab, og kan dermed fortsætte med nuværende kommercielle aktiviteter, herunder sommerhusudlejning. Men fremover skal vi være selvfinansierende hvad angår både lokale- og medarbejderomkostninger, og vi arbejder derfor på at finde flere digitale løsninger og automatiseringer af udlejningsprocedurer.

Fremtiden

Vi er overbeviste om, at overgangen til et destinationsselskab er starten til en ny begyndelse. Vi er meget fortrøstningsfulde, hvor vi i det store perspektiv ser mange flere fordele end ulemper.

Al ændring af vanetænkning er som bekendt besværlig, men vi er ikke i tvivl om, at Fur som destination, i fremtiden vil få en meget større markedsføring i et meget større område, end vi i dag selv er i stand til at udføre.

Selvom vi i en overgangsperiode må træde vande med de ressourcer og midler vi nu engang har til rådighed, er netop Fur ud fra en professionel udarbejdet rapport omkring turismen i Skive Kommune, udpeget som ét ud af 4 ”hot-spots”/flagskibe, som skal have fuld opmærksomhed, og styrkes med høj professionalisme, og vil derfor få en meget højere kendskabsgrad, da samarbejdet vil åbne store døre ind i en ny turistverden, hvad markedsføring angår.

Vi er slet ikke i tvivl om, at denne ændring på den lange bane vil tilføre Fur en meget stor gevinst.

Ny hjemmeside

En af de første og synlige konsekvenser ved samarbejdet bliver, at allerede pr. 28. oktober 2019 ophører den nuværende hjemmeside Visitfur.dk i sin nuværende form. VisitFur.dk bliver fremover en underside under den nye fælles hjemmeside. og vil i en overgangsperiode blive administreret fra S.E.T. i Skive.

Alle annoncører i Fursund & Østsalling Guiden, kan få oprettet en såkaldt Guide Danmark profil, som bliver udgangspunktet for fremtidig profilering af din virksomhed. Guide Danmark profiler vises også på APP og de digitale infoskærme (ikke Infotavlerne ved færgelejerne). Det er aftalt, at alle nuværende annoncører kan blive oprettet gratis og dermed blive vist på Fursiden. Der kan ved at indgå partnerskabsaftale hos S.E.T. tilkøbes yderligere synlighed på de overordnede sider og digitale medier.

Har du en Guide Danmark-profil?

Det er nemmest at se, hvis du går ind på http://www.ferievedlimfjorden.dk – og søger efter dig selv. Hvis der på din profil står: Opdateret af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, -så er alt, som det skal være.

Hvis ikke, så kan du som medlem blive gratis oprettet ved at kontakte S.E.T. på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Det er også VisitSkive du kontakter, hvis du skal have ændret noget i den nuværende visning.

Senest ændretLørdag, 12 oktober 2019 11:39
Til toppen