Menu

Få hjælp til ejerskifte i landbrug og fødevarevirksomheder  - et tilbud til virksomhedsejere på småøerne

Få hjælp til ejerskifte i landbrug og fødevarevirksomheder  - et tilbud til virksomhedsejere på småøerne

Med denne indsats vil Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne forsøge at finde købere/forpagtere til nogle af de landbrugs- og fødevarevirksomheder på småøerne, hvor ejeren ønsker salg eller bortforpagtning - det kalder vi 'matchmaking'.

Matchmaking-indsatsen er et led i projektet ‘Nye naboer- mere øliv’, der gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. 
Læs mere om matchmaking her: https://danske-smaaoer.dk/…/matchmaking-landbrug-foedevare…/

- og her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/04/matchmaking.html

Til toppen