Menu

Folk vil gerne flytte til småøerne - men hvor skal de bo ? - debat på Folkemødet på Bornholm

Folk vil gerne flytte til småøerne - men hvor skal de bo ? - debat på Folkemødet på Bornholm

 

Mange af småøerne melder i disse år om en udpræget mangel på boliger

Med de seneste års voksende interesse for at slå sig ned på småøerne er manglen på boliger – især lejeboliger – blevet meget tydelig.

Interessen for øerne er steget støt de seneste år – bakket op af nedsatte færgepriser og øget synlighed af øerne. Det har betydet at øerne får flere gæster, og også at flere og flere gerne vil forsøge sig med ø-livet og flytte til en ø. Det er glædeligt! Og øernes samlede befolkningstal er da også for 3. år i træk gået frem. Men nu melder manglen på boliger sig så.

 • ➢  Boligmassen er – ligesom arealet - begrænset på småøerne. På mange øer er gamle huse desuden gået i arv, og er blevet til feriehuse.

 • ➢  Finansiering i forbindelse med opførelse af almennyttige boliger eller andelsboliger har vist sig meget vanskelig for de fleste øer.

 • ➢  Private har ofte vanskeligt ved at få banklån til etablering af eksempelvis udlejningsboliger.

 • ➢  Småøerne er i sagens natur alle omfattet af kystbeskyttelseszonen (3 km fra kysten) og desuden af strandbeskyttelseszonen (0-300 m fra kysten), der i forhold til en småøs samlede areal udgør et forholdsmæssigt stort område af øen. Strandbeskyttelseszonen er en forbudszone og her gælder der restriktive regler for opførelse af bygninger, men også for ændring af anvendelse – fx fra driftsbygning til beboelse. Den problematik vil vi gerne tage op.

  Hvordan kan vi til alles glæde udnytte det momentum, der i disse år er for bosætningen på småøerne? Har du et bud på hvordan vi kommer videre? Kom forbi og giv dit besyv med!!

  Tid & sted: Torsdag den 14. juni kl. 14.00-14.50 Danchells Anlæg A 16, i Danske Småøers telt

  Arrangør: Sammenslutningen af Danske Småøer

  Ordstyrer: Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

  Debattører:

 • Hans Erik Lund, landsformand for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

 • Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk

 • Peter Juel Jensen (V), formand for Folketingets Udvalg for Småøer

 • Henning Hyllested (EL), Folketingets Udvalg for Småøer

Til toppen