Menu

I mål med Landevejsprincippet ? - Rundbordssamtale på Folkemødet på Bornholm

I mål med Landevejsprincippet ? - Rundbordssamtale på Folkemødet på Bornholm

På Folkemødet på Bornholm bliver der afholdes en rundbordssamtale om 'Landevejsprincippet'.

Siden 2017 har staten tilført midler til nedsættelse af færgetaksterne – hvor langt er vi?

Vi inviterer til rundbordssamtale om Landevejsprincippet på baggrund af evalueringen i 2018 af tilskuddet til de nedsatte færgetakster.

De seneste år, hvor færgerne via tilskud fra staten har kunne nedsætte prisen på færgebilletterne i perioder, har betydet en øget interesse for småøerne i form af flere gæster, og desuden en synliggørelse af småøerne generelt. Parallelt har småøerne samlet set for 3. år i træk oplevet en fremgang i befolkningstallene.

Ambitionen fra politisk side var at Landevejsprincippet i 2019 skulle være fuldt implementeret uden for højsæsonen – men vi er ikke helt i mål endnu.

Med baggrund i den evaluering Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet i 2018 og den efterfølgende justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster, der blev vedtaget af Folketinget den 24.4., vil vi drøfte, hvordan vi får det fulde Landevejsprincip landet.

Desuden drøftes nogle af de udfordringer der ligger i ordningen og de mange gode effekter, der allerede kan konstateres.

Publikum får lejlighed til at bidrage med spørgsmål og kommentarer.

Tid & sted: Fredag den 15. juni kl. 12.00 -12.50 Danchells Anlæg A 16, i Danske Småøers telt

Arrangører: Færgesekretariatet & Sammenslutningen af Danske Småøer

Ordstyrer: Jan Bendix

Debattører:

  • Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

  • Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatet

  • Peter Juel Jensen (V) formand for Folketingets Udvalg for Småøer

  • Henning Hyllested (EL), Folketingets Udvalg for Småøer

  • Mette Hjermind Dencker (DF), Folketingets Udvalg for Småøer

  • Niels Viggo Lynghøj, borgmester i Struer

  • Ole Wej Petersen, borgmester på Ærø

  • Jørgen Grüner, byrådsmedlem Slagelse Kommune

  • Kim Welcher, byrådsmedlem Langeland Kommune

Senest ændretTorsdag, 13 juni 2019 09:27
Til toppen