Menu

Generalforsamling i Foreningen FurNyt

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt tirsdag den 30. april 2019 fra kl. 16.30 til senest 17.30 på Fur Museum.

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
3.    Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5.    Fastsættelse af kontingent.
6.    Valg til bestyrelsen.
       Efter tur er det:
       Institutionerne, der har udpeget Lone Johannesen.
       Hovedsponsorerne, der har udpeget Brian Bugge Sørensen.
7. Valg af revisor.
Arne Lykke Sørensen er på valg.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med mindst 8 dages varsel. Det er hermed sket.
Foreningen FurNyt 22. april 2019.

Til toppen