Menu

Generalforsamling for Fur museums støtteforening den 16. marts 2019

  • Skrevet af 

Afholdt på Fur museum kl. 15:00

1. Valg af ordstyrer.
Vagn Sohn.

Generalforsamlingen er annonceret rettidigt.
Velkommen og ordet bliver givet videre til formanden

2. Formandens beretning ved Otto Vester
Beretningen er vedhæftet.
Beretning blev godkendt.

3. Museumsinspektørernes beretning.

Rene Sylvestersen:
Mange skoler, gymnasier, børnehave på besøg som vi er rigtig glade for. Rene takker for foreningens arbejde og ser frem til mølle belysning. Året har ikke været prangende i år. Men heller ikke dårligt.
Palle har fundet en meget stor fossil træstamme ca. 8 meter lang. Den vil museet meget gerne udstille. Men det er stadig uvist om hvor den skal udstilles. Når det nye museum forhåbentlig står klar, skal der findes en plads.
Tak for hjælp til den. Museet er rigtig glade for museumsforeningen støtte. De vil meget gerne stå til rådighed for eventuelle arrangementer, rundvisninger eller andet. Også uden for sæsonen.

Inge Kjær:
De er glade for det nye Museum i Skive. Alle er meget glade for hvad det er blevet til. Det er begyndt at myldre ind med besøgende og det er dejligt. Der er lavet nye foldere, også til Skive museum. Der er også lavet en flyer, med onsdags aften arrangement(flyer blev uddelt). Der formidler man alle fag, museum Salling står for. Vi har fire fag i museum Salling, det er kun et museum ud over vores der har. Det er Museum Sønderjylland. Det er vi meget stolte af, men det er også en udfordring med så få medarbejdere. Der har været ca. 100000 besøgende samlet på Museum Salling.

I år bliver der middelalder kamp på Spøttrup, Spøttrup WM open. Det bliver årets højdepunkt i Spøttrup.

I Glyngøre bliver der inviteret 6 kunstnere til at male i sommer. Der bliver en udstilling i Skive af Ib Monrad Hansen.

Her på Fur, er der ikke så meget nyt i år, men der tænkes at lave lidt om gravhøje og gelænder sagen. Der kan godt blive en fin historie. Inge har ikke selv gået ind i sagen med udtalelser, men har oprettet en sag på BetteJenses hyw. John og Inge vil gå videre med historiske detaljer om dette.

UNESCO verdensarv, man har nu fundet ud af at det er fiskene der skal være emnet. Der er mange grupper af fisk i moleret. Og det er unikt. Messell i Tyskland har en sø hvor der også er fundet fossiler af fisk. Og dem går man sammen med det museum. Man kan kun aflevere en ansøgning om året fra Danmark. Den fra Fur og Messell bliver afleveret i 2021. Derefter har UNESCO 1,5 år til at kigge på sagen. Inden da skal Fur museum gerne være nyt og imødekommende så det lever op til de krav, der er ved et UNESCO verdensarvs sted. Vi er oppe på at skal bruge ca. 7,5 millioner til nybygning. Skive kommune har givet 3 millioner. Og deraf har de frigivet 300000 til et forprojekt. Det hele skal i udbud. Der er på nuværende alt for lidt plads. Alt er optaget overalt, og det hedder med andre ord at kvadratmeterne er anvendt til parallel placering (hvilket betyder at man har dobbelt så mange ting placeret på stedet, i forhold til hvad det er beregnet til).

Spørgsmål til Inge: Hvem betaler man, når der skal betales for et fund?
Svar: finderen får betaling efter forhandling. Og hvis det er danekræ, skal staten betale for det.

4.Regnskab
Inge gennemgår regnskabet. Regnskabet vedhæftes.
Der er en rettelse for 2017, at det der står som udgifter til møllen, var reelt udgifter til computer og programmer til denne.
Vi ved allerede nu at der 2019 vi blive udgifter i det vi allerede nu har betalt 5000,- til træstammen og så kommer der udgifter til belysning på 8-10000.

5. Valg til bestyrelsen.
Otto Vester, Caroline Nebel og Søren Due er på valg.
Otto og Caroline modtager genvalg, Søren Due ønsker ikke genvalg.
Søren Søndergaard som var suppleant bliver valgt som nyt bestyrelses medlem og Kirsten Høegh og Tove Heidemann bliver valgt som suppleanter.
Der bliver holdt konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Evt.
Spørgsmål. Kan træstammen beses?
Den er ikke til udstilling, men kan efter aftale se den når den kommer til at ligge på magasinet. Den skal konserveres.
Inge Kjær siger at museum Salling har oprettet et bevaringscenter og ansat 2 konservatorer hvoraf den ene er Frank Osbæck og en frivillig konservator Annette Adomat. Der bliver noget der hedder almen konservering og fossil konservering.


Konstituerende møde blev holdt direkte efter generalforsamlingen:
Tilstede: Otto Vester, Gunnar Christensen, Inge Shee, Kirsten Høegh, Caroline Nebel
Otto Vester fortsætter som formand.
Inge Shee fortsætter som kasser og Caroline Nebel forsætter som sekretær.

 

Senest ændretOnsdag, 03 april 2019 13:35
Til toppen