Menu

Bette Jenses Hyw og den sunde fornuft

  • Skrevet af 
Bette Jenses Hyw og den sunde fornuft

Gelændersagen og gelænderbanden har længe optaget befolkningen på Fur og medier over det ganske land. Skive Folkeblad har haft talrige læserbreve og flere ledere om emnet, og alle indlæg er stort set enige om, at det hele er en gang københavnsk idioti, hvor ingen synes belastet af den sunde fornuft. Senest har myndighederne afslået et kompromisforslag, hvor den øverste del af gelænderet blev erstattet af et tov.

Efter sigende har Skive Kommune en tid ført hemmelige forhandlinger med medlemmerne af Gelænderbanden om at finde en løsning. Dermed skulle man tro, at sagen var ved at nå et højdepunkt, men Furnyt kan nu afsløre, at der hos øvrigheden i København arbejdes på at få Gelænderbanden tvangsopløst. Det skulle ske efter Grundlovens § 78 , Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved m.

En kilde i justitsministeriet, der ønsker at være anonym, bekræfter historien. Grunden skulle være, at ”Gelænderbandens” bevidst har brudt loven og har truet med at bryde den igen. Lederen af banden en tidlige legionær fra krigen i Gaza mellem Israel og Egypten har nemlig offentligt udtalt, at han er klar til at bryde loven for at få et gelænder. Han og banden har derved juridisk set søgt at påvirke anderledes tænkende i København, rigets hovedstad, ovenikøbet ved strafbare handlinger. Ifølge kilden i justitsministeriet er dette særdeles skærpende omstændigheder. Det gør heller ikke sagen set fra hovedstaden mindre alvorlig, at Gelænderbanden, trods dens kriminelle adfærd har vundet mange tilhængere i den lokale ø-befolkning, der består dels af den oprindelige urbefolkning, der aldrig har anerkendt anden myndighed end deres eget ø-råd og dels tilflyttere. De sidste er en broget skare spændende fra lykkeriddere, der slår en bod op for sommeren og sælger dingeldangel til turisterne og så folk, der af forskellige grunde ønsker at leve under myndighedernes radar.

FurNyt at spurgt Harald Nyholm, der er professor i ”befolkningsadfærd” om, hvordan han ser på sagen.

”Der er mange historiske eksempler på, at den dag menigmand begynder politisk at bruge det, der hedder” sund fornuft”, kan tingene nemt komme ud af kontrol. Tidligere var ”sund fornuft” anerkendt som sund fornuft, men nutidens forskning har vist, at ”sund fornuft” i mange tilfælde kan være alt andet end sund. Derfor er ”sund fornuft” noget embedsmændene fra dag ét lærer at benytte med varsomhed”, lyder det fra professoren.

Spurgt ind til, hvordan de kommende embedsmænd, de studerende, der måske komme fra udkantsområder, hvor den sunde fornuft endnu råder, hvordan de kommer gennem studierne, svarer professoren: Det er velkendt, at det tidligere voldte mange studerende fra især landlige områder besvær de første studieår at fravælge den sunde fornuft. Men efter at regeringen har tilført ekstraordinære puljemidler til universiteterne målrettet dette område, har det givet gode resultater.  Særlig inden for skatteområdet har minimeringen af den sunde fornuft givet resultater, der har forbløffet folk lang ud over landets grænser.

Derfor må ”Gelænderbanden” se i øjnene, at den går en svær tid i møde.  Den er blevet slået i hartkorn med LTD -  Loyal to Familia, hvis sag netop kører ved domstolene og  fortsætter ”Gelænderbanden” med sine kriminelle handlinger, er dens medlemmer henfalden til dobbelt straf. Sidste nye i sagen er – hvilket Furnyt har fået bekræftet fra flere uafhængige kilder, at Fur i nærmeste fremtid bliver erklæret for ”Visitations zone”, hvor politiet har ret til at undersøge alle de møder på øen.

Folk, der bliver truffet med søm og skruer i lommer, eller endnu være en skruemaskine i bilen, risikere at blive anholdt og få huset undersøgt. Efter forlydende vil myndighederne særlig gå efter brædder, der er mere en 1. meter lange. Ligeledes skulle myndighederne efter forlydende gå målrettet efter at få lederen al Gelænderbanden udvist til Gaza. Her opholdt han sig i begyndelsen af 1960-erne og opfylder således tilknytnings-kravet for en udvisning, mener man ifølge kilden i justitsministeriet.   

FurNyt følger naturligvis sagen.  

Senest ændretTorsdag, 05 maj 2022 11:48
Til toppen