Menu

Fur Væksthus afholder generalforsamling 28. marts 2019

  • Skrevet af 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Fur Væksthus torsdag den 28. marts 2019 fra kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes i mødelokalerne på Madsbadvej 15.

Alle medlemmer er velkomne. Kontingentet for 2019 kan indbetales på foreningens konto i Spar Nord: 8510-458-28-73785.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Foreningen Fur Væksthus

Til toppen