Menu

Klyngemøde januar 2019

Klynge Fur udvalgsmøde

Referat
Torsdag d.31/01-2019 kl.19,00 –
på Fur Læse forening.

Dagsorden:


1)Velkomst
    Er referat ok, godkendt

2) Messe v/ Jørgen
     Hvor langt er vi – økonomi og bemanding
     Nye FUR banner er kommet, plan for standen er lavet, opbygning hold er klar
     Økonomien hænger sammen, bemandingen til selve messen kommer (1-2 fra hver firma pr. dag)

3) opstartsmøde 2019
Vi holder det sammen med Fursund turistforening d.18/2 kl. 19 på kroen
Vi er først på med vores gennemgang af 2018 og oplæg til 2019, samt ”hvem vil hjælpe med hvad”

4) Halloween antal og økonomi
   Sidste år var gik godt, vi fylder mere på i år og får det bredt ud.
Vi afsætter 5000 kr. til græskar og max. 5000 kr. til annonce

3) Jul økonomi
    Det giver et lille overskud til klyngen og er en god måde at være med til at støtte Fur friskole   
 støtteforening og Fur bådlaug

6) næste møde
    Vi mødes jo d.18/2 og næste mødes kalder vi ind til når der er et behov

7) Evt.
     Vi skal være meget bedre til at bruge FUR NYT og melde ind med møde dato – referat og    
     aktiviteterHilsen
Jørgen Christiansen
Talsmand for Klynge Fur

Til toppen