Menu

Klyngemøde november 2018

Referat

Torsdag d.29/11-2018 kl.19,10 - mødet holdes på Fur Læse forening.

Dagsorden:


1)    Velkomst
Velkommen til Grethe og tak til Brian fordi at han vil deltage.

2) Halloween v/ Gette
Evaluering
Det gik super godt, konceptet skal pusset til og vi skal forsætte med af holde Halloween
Vi skal være i god tid og husk at informere og kommunikere så alle ved besked.
Vi brugte 5000 kr. på græskar og 3600 på annonce så i alt 8600 kr. fra klyngekassen.

3) Jul v/ Ea & evt. Brian
Gennemgang af julefolder og økonomi
Igen flot arbejdet af Brian og godt bakket af turisten.
Vagn og Jørgen lavet en skabelon hvor opgave - ansvar og dl. står på så vi når det i god tid.
Den skal omdeles midt nov.

4) Messe v/ Jørgen
Hvor langt er vi - budget og økonomi

Vi går fra 6m2 depot og 44 m2 stand til i 2018 til i 2019 at få 8m2 depot og hele 64m2
Vores budget var sidste år små 100.000,00 kr. i år bliver det på 80.000,00 kr.
Camping og Fur museum skal ha mere plads end sidste år
Vi har opfordret Fur kunst til at lave et ”bred udsnit” af de kunstner der er med i Fur kunst
Der skal være noget mere luft på vores stand, så der bliver plads til gæster
Der laves 5 nye banner 2 x 2 m
Ellers bliver det tæt på sidstes års stand.
Mere info følger

5) Gennemgang af Klynge hjulet for 2019 og tovholder pr aktivitet
(vedhæftes)

6) næste møde bliver d. 31/01-2019 kl. 19,10 hos læseforeningen / aktivt centret

7) Evt.
     Brian: Der arbejdes på en moler koncert
     Jørgen: vi arbejder på en hel eller halv hal i Herning hvor Ø-passet danner rammen on stort set    
     alle de danske små øre

Vedhæfte: Klynge hjulet – budget ferie for alle 2019

Til toppen