Menu

KEFUR-projektet har virket: flere nye borgere og erhvervsdrivende på Fur

KEFUR-projektet har virket: flere nye borgere og erhvervsdrivende på Fur

Resultaterne af projektet præsenteres på et afslutningsseminar på Fur Bryghus d. 2. oktober, hvor mange interesserede fra hele landet deltager. (Pressen er velkommen)

Projektet med titlen ’Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR)’ nærmer sig afslutningen, vel at mærke af den periode som bevillingen til forsøgsprojektet har varet. For erfaringerne er positive og arbejdet med tiltrækning af nye folk og erhverv til Fur fortsætter.

Selve forsøgsperioden har varet ca. et år. I det år har vi slået på tromme for Fur og spredt viden om øens muligheder i mange medier, på Facebook og ikke mindst en hjemmeside. Vi har inviteret interesserede til at deltage i to Træf Fur – arrangementer, hvor folk kunne møde Fur, furboere og stifte bekendtskab med de mange muligheder for både at bo og drive nyt erhverv. Desuden har interesserede kunnet få individuel introduktion til øen, ligesom potentielle tilflyttere og nye erhvervsdrivende har kunnet få særlig assistance.

Fur var i forvejen tilsmilet af den tendens til tilflytning, som flere andre småøer og mange lokalsamfund på fastlandet har oplevet de seneste år. I det hele taget er der et vindue åbent for modurbanisering for tiden. KEFUR-projektet har forstærket den tendens, og ret beset ved vi ikke, hvor stor betydning projektet vil få, for virkningerne slår først fuldt ud igennem på længere sigt. Rigtig mange flere over hele landet har i hvert fald fået kendskab til Fur og øens muligheder og interesse for nye beboere og erhverv. Og de kan nu følge med bl.a. via hjemmesiden, og vil givetvis være blandt de mange besøgende på øen i den kommende periode.

Inden for projektets korte forsøgsperiode har vi ikke desto mindre kontante resultater. Træf Fur -arrangementerne har ført tre ud af 14 deltagere, som ikke kendte Fur i forvejen, til at bosætte sig, fordi de faldt pladask for Fur og miljøet på øen. To af de fjorten kendte øen i forvejen, men er også flyttet til. Flere blandt de fjorten er overbevist om, at de vil flytte til senere, f.eks. efter endt uddannelse eller når børn ikke holder dem tilbage længere. Alle har planer om at etablere mikroerhverv på øen, men typisk starter de med et lønjob for at sikre sig økonomisk. 27 har benyttet sig af de individuelt tilrettelagte aktiviteter og særlig assistance. De kendte som regel øen i forvejen eller var langt i deres overvejelser om at ville flytte til, nogle var endda tilflyttet. Herimellem er der flere, som har etableret sig erhvervsmæssigt på Fur, f.eks. i form af overtagelse af virksomheder. Assistancen har typisk handlet om at få de sidste brikker på plads frem mod den endelige beslutning, om boligformidling, formidling af finansiering og kontakter til lokale ressourcepersoner.

Når KEFUR har bestået prøven skyldes det den lokale indsats. Imødekommenhed overfor nye, åbne netværk og en åben dør til en lokalt forankret person, der kan træde hjælpende til og formidle til alle sider, f.eks. også til finansieringskilder, er alfa og omega. Vi kan kalde det et lokalt modtageapparat. Medier, brochurer, annoncer og klassisk markedsføring i det hele taget vil næppe virke alene. KEFUR har til gengæld lært os, at en direkte forbindelse mellem anvendelse af medier og det lokale modtageapparat virker, når der skal tiltrækkes folk, som ikke ellers har tænkt den tanke at skulle flytte til det sted, eller når den sidste knast i en beslutningsproces skal høvles af.      
Ved afslutningsseminaret vil disse resultater og erfaringer med metoderne blive lagt frem og diskuteret. Her vil en rapport om KEFUR-projektets baggrund, metode og erfaringer blive offentliggjort.  Desuden vil et nyt projekt omfattende bosætningsstrategi for alle småøerne blive præsenteret og diskuteret. Det sker om formiddagen. Om eftermiddagen skal deltagerne på en guidet rundtur for at møde KEFUR i praksis.

KEFUR-projektet har opnået støtte fra Landdistriktspuljen (ø-støtte), Småøernes Lokale Aktionsgruppe samt Skive Kommunes Landdistriktspulje. Bag det står Fur Udviklingsråd i samarbejde med en landdistriktsforsker ved Københavns Universitet.

Yderligere oplysninger fås hos:
Daglig leder John Brinch Bertelsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. nn        .
Faglig leder Hanne Tanvig, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf. 3058 9820.

Senest ændretFredag, 28 September 2018 17:01
Til toppen