Menu

Årets Fursund Borger

Årets Fursund Borger

Fursund Turistforening kårede for første gang ”Årets Fursunde Borger”. Til grund for navnet ligger, at turistforeningen dækker hele det tidligere Sundsøre Kommune. Altså Fursund-egnen.

Prisen er tænkt som et skulderklap til et menneske, der har ofret tid og kræfter på arbejde i lokalsamfundet.; en ildsjæl der har brændt igennem.
Ikke uventet tilfaldt hæderen dette første år John Bertelsen, af mange kendt som ”Den blinde guide”. I begrundelsen blev der nævnt hans mangeårige indsats for øen. Han har skrevet et utal af artikler og bøger. Som uddannet arkæolog har det primært været emner af oldtidisk og historisk karakter, han har skrevet om. Men hans indsats stopper ikke ved ”tilbage-i-tiden”.

Han har senest været initiativtager til og gennemfører af ”Flyt-til-Fur”-projektet, der har udmøntet sig i, at indbyggertallet på Fur er stigende efter mange år at have gået den modsatte vej. Men yderligere udgøres væksten i befolkningstallet  af unge mennesker og iværksættere. Som det udtrykkes på Fur: ”Tilbagegang er til fremgang vendt, øens stagnation er til tælling sendt”.

I sin tale ved Fursund Turistforenings generalforsamling, hvor prisuddelingen fandt sted udtrykte John Bertelsen sin ydmyghed overfor fællesskabet. ”Intet af det jeg har medvirket i, kunne gennemføres, hvis ikke det var for den fælles hjælp fra en kæmpemængde frivillige.”, og han fortsatte, ”Denne pris er ikke til mig, den er til Furs befolkning; det er de mange skuldre, der i fællesskab har løftet de tunge opgave.”

Prisen vil fremover blive uddelt hvert år til turistforeningens generalforsamling i marts. Vinderen får et gavekort til et spisested. Han eller hun vælges af turistforeningens bestyrelse efter indstilling fra borgerne i det tidligere Sundsøre Kommune.

 

Til toppen