Menu

Brugsen på Fur har investeret i solcelleanlæg

Brugsen på Fur har investeret i solcelleanlæg

Kort før jul havde Fur-El Service travlt med at opstille et stort solcelleanlæg på et stykke jord lige nord for Brugsen. Anlægget skal efter beregningerne kunne producere lige knap 50.000 KW. El som i samme sekund den bliver produceret bliver brugt til frysere, køleskabe, lys og hvad der ellers bruges el til i en butik som Dagli’Brugsen på Fur. Anlægget er dimensioneret til, at så godt som al strømmen skal bruges af Brugsen selv, fortælle uddeler Svend Aage Jacobsen, som vi sidder i Brugsens frokoststue over en kop kaffe. Som reglerne for er nu, så får erhvervsvirksomheder ingen betaling for den strøm, der er i overskud og går ud i nettet. Men Brugsen kan også nemt aftage strømmen. Svend Aage fortæller, at under spidsbelastningen op til Jul, var forbruget oppe på et forbrug på 51 KW i timen.

Det er Brugsen selv, der har finansieret anlægget til knap 500.000 kr. Det er en investering, som rækker mindst 25 år ud i fremtiden.

Projektet har været 3 år undervejs. Var solcellerne blevet placeret på butikkens tag, havde der ikke været problemer med tilladelsen fra kommunen, men når de skulle opstilles på en mark, skal der først udarbejdes en lokalplan. Den blev vedtaget i efteråret hvorefter arbejdet blev sat i værk.  Og omkring årsskifter var anlægget klar til at tage i brug.

At man nu selv producerer en del af strømmen betyder også, at de meste strømforbrugende  handlinger udføres i dagtimerne som eksempelvis at afrime frysere og køleskabe.

Tilbage er kun at plante 5 rækker træer nord for anlægget og mod øst til de nærmeste naboer. Det er nemlig også en del af lokalplanen.


Til toppen