Menu

Sidste ålegilde på ældrecentret

Sidste ålegilde på ældrecentret

Fredag aften d ​en​ 3. november havde ​V​enneforenin​gens Støtteforening sin sidste ålegilde for ældrecenterets beboere.

Formanden gennem de mange år foreningen har eksisteret, Henning Funder bød velkommen til de mange deltagere, hvor nu venneforeningens bestyrelse var budt med og han fortalte at støtteforeningen nu bliver nedlagt da der ingen grund er til at have begge foreninger der sådan set supplerer hinanden, men vi har haft rigtig meget glæde af den forening inden venneforeningen blev oprettet og de vil nu fortsætte med at holde arrangement til glæde for stedets beboere.

Herefter blev der serveret alle de stegte ål for os som vi kunne spise med drikkevarer til så der var ingen der gik sultne eller tørstige derfra.
Det var så den gamle støtteforenings bestyrelse der stod for opvartningen.
vi sang en masse dejlige sange som vores dygtige spillemand Per Wallentin spillede til og H.C. Dam Jacobsen sang for til.

H.C.Dam Jacobsen der er med i Fur Jack orkestret og hans kone Allis overrakte en gave til ældrecenteret som bestod af de 9 Furplatter, som Åge Fruegård jensen havde lavet for mange år siden.
Det blev nu pålagt Nang, at finde en plads til dem i spisestuen.

Jeg synes, den nu nedlagte støtteforenings bestyrelse, og især Henning der har trukket det største læs, fortjener en stor tak for deres indsats til glæde for centerets beboere.


Til toppen