Menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fur Udviklingsråd

Tirsdag 23. maj 2017 afholder Fur Udviklingsråd ordinær generalforsamling. Det sker på Fur Museum kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen + en suppleant.
8. Valg af intern eller ekstern revisor + en revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen er John Brinch Bertelsen (genopstiller) og Mildred Fog (genopstiller)
Der skal vælges en ny suppleant, da Erik Wind Andersen er trådt ind i bestyrelsen som erstatning for Per Arne Teilgård.
Elly Hedevang og Anette Dalsgaard genopstiller som revisor og revisorsuppleant.
Af hensyn til borddækningen beder vi medlemmerne tilmelde deltagerantallet til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 20. maj.

Foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter Fur Udviklingsråds formål (at udvikle og gennemføre projekter, der kan styrke erhvervsudvikling og bosætning) kan optages som medlem ved indbetaling af det fastsatte kontingent (pt. 1.000 kr. årligt). Få yderligere info hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På vegne af Fur Udviklingsråd
John Brinch Bertelsen (formand)

Til toppen