Menu

Referat fra Generalforsamling i Foreningen FurNyt 2017

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Foreningen FurNyt mandag den 27. marts 2016 fra kl. 19.00. på Fur Museum.

Ifølge foreningens vedtægter § 4, stk. 1 skal den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Conni Jeppesen blev valgt som dirigent.

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.
Dagsorden og indkaldelse blev godkendt.
Vedtægternes §4, stk. 2 fastslår, at generalforsamlingen skal indkaldes på www FurNyt.dk med
mindst 8 dages varsel. Det skete den 10. marts 2017.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning.
Årsberetningen blev fremlagt og godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingenterne fortsætter uændret

6. Valg til bestyrelsen.
Efter tur var det:
Fur Sogneforening, der har udpeget Conni Jeppesen (genopstiller)
Hovedsponsorerne, der har udpeget Brian Sørensen (genopstiller).
Institutionerne, der har udpeget Lone Johannesen (genopstiller).
Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisor.
Arne Lykke Sørensen var på valg. Han blev genvalgt.

8. Indkomne forslag. Vedtægtsændring:
”§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af marts afholdes foreningens ordinære
generalforsamling…”
foreslås ændret til:
”§ 4 stk. 1. Hvert år inden udgangen af april afholdes foreningens ordinære
generalforsamling…”
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt.
Intet.

Referent: Lone Johannesen 27/03 2017

Senest ændretLørdag, 15 april 2017 10:35
Til toppen