Menu

Næste frist for at ansøge Ø-støtten

  • Skrevet af 

Landdistriktspuljens ø-støttemidler støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne og sikre levevilkårene i de små øsamfund. Ansøgninger til første runde i 2017 skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden mandag den 10. april 2017 kl. 12.

Fristen for anden runden forventes at blive i oktober. 

Find ansøgningsskema og vejledninger her: https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette

Til toppen