Menu

Støtteforeningens generalforsamling

Støtteforeningens generalforsamling

Fredag aften d ​en​ 10 ​.​ marts afholdt ældrecenterets støtteforening sin årlige generalforsamling i ældrecenterets spisesal.
Først bød formanden  Henning Funder forsamlingen velkommen.
Dernæst blev Gette valgt som ordstyrer, hvorpå formanden Henning Funder aflagde sin beretning. Der  havde været afholdt 3 arrangementer
først generalforsamling, ålegilde for beboerne i oktober, og desuden betalt for fester i salen samt pavilionen, og derforuden den årlige udflugt.
Desuden nævnede Henning, at der var indgået et beløb fra en indflytter, som de var meget glade for.

Næste punkt var regnskabet, som Henning læste op, da kassereren Per Wallentin var på sygehus. Man sluttede året med et pænt lille beløb på kontoen.

Punkt 5 på dagsordenen var nedlæggelse af foreningen.
Man var kommet til den konklusion, at foreningen ikke længere har sin berettigelse, nu da vi har venneforeningen og kontaktrådet samt Åbent dagcenter, hvor der sker en masse for stedets beboer.
Nogle havde frygtet, at det så var slut med ålegilder og udflugter, men det lovede Henning, at det fortsat ville finde sted, så det er jo ikke den store ulykke.
Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. årligt.
Bestyrelsesvalget blev der ikke rørt ved.

Under Eventuelt blev der påpeget ,at der var hul i taget på pavilionen, så det regner ned.
Henning lovede at tage sig af det.

Gette afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden som sig hør og bør, og derefter tog vi fat på forplejningen, som bestod af det lækreste højbelagte smørrebrød fra Regitze, og det var bare guf.
Da vi havde fået vores sult og tørst tilfredsstillet, tog Fur Jacks fat på deres musikalske underholdning, og det gjorde de rigtig godt, selv om Per Wallentin manglede.
Det var en rigtig god aften. 


Til toppen