Menu

Generalforsamling i Foreningen Fur Væksthus

  • Skrevet af 

Der indkaldes til generalforsamling i ​F​ oreningen Fur Væksthus torsdag d. 30.3 kl. 19.00
i den gamle SFO lejlighed på skolen. 

Væksthuset er vært ved et lille traktement.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge før. 

Fur Væksthus - Anne Marie Hansen. 

Til toppen